Dela sidan på sociala medier

Vad är en bräddning?

En bräddning är ett tillfälligt utsläpp av avloppsvatten som görs när ett ledningsnät eller ett reningsverk blir överbelastat. Det kan ske vid kraftiga regn, snösmältning eller vid höga vattennivåer i samband med storm. Vid dessa tillfällen kan stora mängder vatten komma in i ledningsnätet på kort tid. Vattnet tränger in via dagvattenbrunnar och dräneringsrör och via otäta rör och fogar. Det bräddade avloppsvattnet är vid dessa tillfällen kraftigt utspätt och består till största delen av regnvatten.

Bräddning kan också ske när något stoppar helt eller delvis upp i röret så att inte vattnet kan komma fram. Det kan exempelvis vara matfett som spolas ut i avloppet och orsakar stopp när det stelnar. Det kan också vara rötter som tränger in i röret eller skräp som felaktigt hamnat i avloppet.