Dela sidan på sociala medier

Vad är en kombinerad ledning?

I Halmstad och Laholm finns några platser med så kallat kombinerade ledningsnät. Här går både avloppsvatten och dagvatten (regn- och smältvatten) i samma ledning. Kombinerade ledningar byggdes fram till 1950-talet i Sverige. Idag arbetar LBVA systematiskt med att bygga bort kombinerade ledningar. Belastningen på avloppsledningsnätet kommer då att minska och även behovet av att brädda.