Dela sidan på sociala medier

Vad är orsaken till att bräddningar kan öka?

En orsak är att i takt med att bebyggelsen ökar också andelen hårdgjord yta (hus, vägar, asfalterade ytor mm). På många platser där det förr var åkermark eller skog är det idag bebyggelse. Regnvattnet har därför ingen annanstans att ta sig än att rinna av på ytan och ner i dagvattenbrunnar. Det gör också att dagvattensystemen fylls på mer än vad de klarar av.

En annan orsak kan vara extremväder som kraftiga skyfall under lång tid. Skyfallen drar även med sig kogödsel med mera från åkrar och hagar ner i bäckar och åar som transporterar detta vidare ut havet.