Dela sidan på sociala medier

Vad gör LBVA för att minska behovet av bräddning?

Idag arbetar LBVA systematiskt med att bygga bort gamla kombinerade ledningar, det vill säga vi separerar dagvattenledningar från avloppsledningar. Belastningen på avloppsledningsnätet kommer då att minska och även behovet av att brädda.

Det kombinerade avloppssystemet byggdes ut fram till början av 1960-talet då man började bygga avloppsreningsverk. Från början transporterades avloppsvattnet med självfall i de kombinerade ledningarna. Då fyllde regnvattnet en viktig funktion i ledningarna, då regnvattnet spolade ledningarna rena från avloppsvattnet eftersom det inte fanns pumpar på den tiden som kunde pumpa det vidare.