Dela sidan på sociala medier

Frågor och svar om bevattningsförbud

 • Får jag vattna med vattenkanna?

  Ja, men vattenslang eller spridare får inte användas.
 • När upphävs bevattningsförbudet?

  Det vet vi inte men vi gör regelbunda bedömningar av läget och gör bedömningar därefter. Risken att produktionskapaciteten inte räcker till är fortfarande hög. Det finns skäl till att bevattningsförbudet behövs ytterligare en tid;
  • Det finns det fortfarande ett stort bevattningsbehov, det har hittills inte kommit tillräckligt stora regnmängder.
  • Det befinner sig fortfarande turister i våra kommuner vilket betyder ökad förbrukning
 • Hur informerar ni om beslutet?

  Vi informerar via Laholmsbuktens VA:s samt Halmstads och Laholms kommuners webbplatser och våra andra kommunala kanaler, så som Facebook. Vi når också ut via media, trafik och service på P4, och genom våra system där vi kan skicka meddelande till de kunder som anmält sig.
 • Hur påverkas jordbruket av förbudet?

  Jordbruket är en viktig näring. Många lantbrukare har egna brunnar, men även de kan få problem när grundvattennivåerna är låga. Givetvis finns det frågor kring djurskydd som måste tillgodoses och där vattnet är livsnödvändigt ska det användas. Lantbrukare använder normalt inte kommunalt vatten för bevattning.
 • Kan vattnet ta helt slut?

  Om alla respekterar förbudet och är sparsamma så tar vattnet inte slut. Vårt system är uppbyggt för att kunna leverera tillräckligt med vatten året runt, men när det kommer ovanligt lite nederbörd och vattenförbrukningen ökar under varmare perioder så räcker grundvattnet helt enkelt inte till och besparingar krävs.
 • Går det att som privatperson få dispens från förbudet?

  Generellt ges inte dispenser. Istället för att söka dispens finns det medborgare som löst bevattning av gräsmatta genom att köpa in 1 m3-tank och koppla ihop denna med bevattningsutrustningen. Fyllning av tank har de löst via spolbilsföretag som kunnat hämta vatten från Nissan.
 • Varför får kommunen vattna planteringar och fotbollsplaner?

  Sedan uppmaningen om att spara på vatten kom tidigare i våras så använder parkverksamheten inte längre dricksvatten för bevattning, utom i enstaka fall. Fotbollsplanerna vattnas inte längre, vilket tillfälligt kan påverka kvaliteten på gräset. Läs mer om stängda fotbollsplanerlänk till annan webbplats
 • Vad gör jag om min granne vattnar i trädgården?

  Informera gärna om att bevattningsförbud råder. Om inte detta hjälper så kan du kontakta oss via 035-13 70 00 alt. direkt@halmstad.se
 • Jag har just planterat träd eller häck, får jag vattna?

  Nej, när det är bevattningsförbud får du tyvärr inte vattna i den mängden, bara med vattenkanna.
 • Jag har investerat i en egen pool. Får jag inte använda den?

  Under bevattningsförbudet får man inte fylla poolen med kommunalt dricksvatten. Men kan du lösa påfyllningen på annat sätt får du självklart använda din pool. Dricksvattnet måste dock främst användas som livsmedel.
 • Kan jag köpa vatten någon annanstans ifrån och fylla min pool och badtunna?

  Det är kanske möjligt. Kolla om det finns någon som kan sälja och leverera vatten till dig. Viktigt är att den som levererar vattnet inte har tagit kommunalt dricksvatten från Laholms och Halmstads kommun.
 • Får mina barn bada i en uppblåsbar pool?

  Poolen får inte fyllas med kommunalt dricksvatten. Åk gärna till någon av kommunernas simhallar, badsjöar, utomhusbad eller till havet.
 • Varför väljer man att hålla alla badhus och utebad öppna som vanligt?

  I ett kommunalt bad kan många bada och lära sig simma. Anläggningarna renar vattnet och återanvänder det. Det är en kommunal service som prioriteras i vår kustkommun när invånarna inte kan fylla egna pooler.
 • Gäller bevattningsförbudet även för företag?

  Ja, bevattningsförbudet gäller för alla. Flera verksamheter kräver stor vattenförbrukning i sina processer, och det ingår inte i själva bevattningsförbudet. Laholmsbuktens VA uppmanar dock alla till eftertänksamhet och vara sparsamma med vattenanvändningen.I många fall kan företagens rutiner förändras i den rådande situationen, för att minska dricksvattenförbrukningen även inom användnings­områden som inte direkt omfattas av bevattningsförbudet. Om du som företagare vill prata om vattensituationen är du välkommen att kontakta Laholmsbuktens VA via 035-13 70 00, alternativt e-posta till direkt@halmstad.se.Det viktigaste är att LBVA kan leverera dricksvatten för mat och hälsa samt brandvatten. Beroende på hur dricksvattenproduktionen utvecklar sig den närmaste tiden, kan det bli aktuellt med begränsningar i vattenleveranser till verksamheter som inte är högst prioriterade. Det är dock något vi vill undvika eftersom det kan leda till konkurser, arbetslöshet och därmed social oro och stora konsekvenser för samhället.
 • Hur hämtar man alternativt vatten för till exempel högtryckstvätt av fasad?

  Se över vilka alternativa lösningar som kan passa just dig, exempelvis separat vattentank med annat vatten. Det Laholmsbuktens VA kan erbjuda är vatten via vattentankstationer som inte belastar det kommunala dricksvattenuttaget. Ett annat alternativ kan vara att använda större sjöar eller vattendrag men kontrollera via Länsstyrelsenlänk till annan webbplats om det krävs eventuellt tillstånd. 
 • Beror bristen på läckor i ledningssystemet?

  Alla ledningssystem läcker tyvärr och vi lagar de kända läckorna. Vi arbetar också kontinuerligt med ledningsförnyelse. Misstänker du en vattenläcka så hör gärna av dig till oss via telefon 035-13 70 00 eller mejla oss på direkt@halmstad.se.
 • Vilka konsekvenser blir för den som inte följer bevattningsförbudet?

  Om det kommer till vår kännedom att någon bryter mot bevattningsförbudet, så kommer vi att föra en dialog med dessa abonnenter och informera om vad som gäller.
 • Vad gör jag om min granne trotsar bevattningsförbudet?

  Innan du agerar bör du förvissa dig om att det verkligen är fråga om det är bevattning som omfattas av bevattningsförbudet. Förbudet avser endast bevattning med kommunalt dricksvatten, det är således tillåtet att bevattna med vatten från egen brunn. Om det inte handlar om en privat brunn informera gärna den som bryter mot bevattningsförbudet om att det för närvarande råder bevattningsförbud. Om inte detta hjälper så kontakta oss på 035-13 70 00 alt. direkt@halmstad.se.
  Även om de privata brunnarna alltså inte omfattas av förbudet rekommenderar vi dem med privat brunn att vara sparsamma. Många har förstås redan full koll på detta och vet att deras brunnar riskerar att sina om de använder vattnet omdömeslöst.
 • Varför använder räddningstjänsten dricksvatten för att släcka bränder?

  I de brandposter som finns på cirka 2000 platser finns inga alternativ till dricksvatten. De är inkopplade direkt på vattenledningsnätet. Dessa är räddningstjänsten tvungna att använda åtminstone inledningsvis då det tar för lång tid att bygga upp logistik med vatten från Nissan för att vara slagkraftiga vid en brand. Det är först efter cirka en timma den lösningen kan komma i fråga.Vatten från Nissan går bra att använda när det tas upp och används direkt. Så sker exempelvis vid skogsbränder och vid andra omfattande bränder då man kan använda vattnet direkt. Vatten från öppet vattentag typ Nissan har dock visat sig innehålla biologiska delar som växer till och kan skapa problem för räddningstjänsten och deras pumpar. Den risken man inte ta, då det i förlängningen äventyrar förmågan att släcka bränder, men också kan sätta rökdykande personal i direkt livsfara om inte vatten skulle komma i deras slang när de är inne i ett brinnande hus.Därför är räddningstjänsten tvungna att använda dricksvatten tankbilarna när de står i beredskap och man inte vet när de ska använda vattnet nästa gång. I avvaktan på regn som ger regnvatten vilket man kan fylla fordonen med, är det den enda lösningen som finns.
 • Finns det vatten för företag att hämta som inte belastar de kommunala grundvattenmagasinen?

  Ja. En vid Karl Ifvarssons Gata 27 i Halmstad och en i Oskarström som tar Nissanvatten samt en vid Glänninge sjö/Altona i Laholm. Läs mer om hur det går tillvägamed registrering etc
 • Gäller bevattningsförbudet även för mig med egen brunn?

  Nej, men vi uppmanar ändå till ett klokt användande av vatten. Fastighetsägaren ansvarar själv för att vattenvolymen räcker över torrperioden.
 • Behöver jag betala full avgift när jag inte får förbruka dricksvatten för bevattning?

  Ja – den fasta avgiften ändras inte vid bevattningsförbud.Laholmsbuktens VA fortsätter att leverera dricksvatten som vanligt, dock med restriktioner kring användningen. Dricksvattnet ska huvudsak användas för mat, dryck och hygien, och under rådande omständigheter är det därför väsentligt att alla hjälps åt att inte slösa med detta livsmedel.Läs mer på Svenskt Vattens webbplats.länk till annan webbplats
 • Vad gör jag om min egen brunn sinar?

  Du kan läsa tips och råd för dig med enskilt vatten här.länk till annan webbplats Laholmsbuktens VA har inte ansvar för egna brunnar.
 • Får jag gräva egen brunn eller på annat sätt ta ut grundvatten på min egen tomt?

  Vid sådana åtgärder ansvarar man som privatperson för att det inte medför negativ påverkan. Mer information om hur man gör nödvändig anmälan till länsstyrelsen samt för övriga frågor om uttag av grundvatten hittar du via länsstyrelsens webbsidalänk till annan webbplats.
 • Får jag som privatperson ta vatten från vattendrag?

  Normalt sett får man göra små uttag, men det kan finnas begränsningar för vissa vattendrag samt under vissa perioder. Kontakta länsstyrelsenlänk till annan webbplats för frågor om vattenuttag från vattendrag och sjöar.
 • Kan jag borra egen brunn?

 • Varför lagar ni inte alla läckor på ledningsnätet?

Kontakt

Laholmsbuktens VA AB
Box 149
301 04 Halmstad

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se
Om webbplatsen

Organisationsnummer: 559227-1752
Bankgiro: 5423-8837
Postgiro: 95 94 10-2