Dela sidan på sociala medier

Vattenkvalitet

De flesta kunder som Laholmsbuktens VA levererar dricksvatten till får mjukt vatten, vilket är positivt både för ledningar och hushållsmaskiner. Analyser och prover tas på dricksvattnet regelbundet, både på vattenverket och ute i ledningsnätet.

De vanligaste proverna tas för att vi ska vara säkra på att vattnet håller bra kvalitet. Årligen tar vi cirka 1 500 vattenprover enligt ett provtagningsprogram. I de mikrobiologiska vattenproverna ser vi om det finns bakterier i vattnet.

Halmstad kommun

Hårdhet ⁰dH

pH

Harplinge, Haverdal, Steninge

4,4

8,4

Vilshärad, Gullbrandstorp

5,1

8,0

Tylösand, Frösakull, Söndrum

5,1

7,9

Getinge

4,2

7,5

Slättåkra

3,0

7,7

Kvibille, Holm, Kärleken

1,9

7,8

Oskarström, Johansfors, Nissaström

1,5

8,2

Sennan, Åled

2,2

8,2

Frennarp, Vallås, Sannarp, Skedala

2,7

8,0

Halmstad väst, Rotorp Karlsro

5,1

8,0

Halmstad centrum

5,0

8,3

Halmstad syd, Larsfrid, Småbåtshamnen, Hamnen

5,2

8,3

Halmstad öst, Klackrup, Andersberg, Östra stranden

2,5

8,4

Fyllinge, Trönninge

3,5

8,2

Gullbranna, Laxvik, Påarp, Eldsberga, Perstorp

3,4

8,2

Tönnersjö

2,9

8,3

Simlångsdalen

1,3

8,7

 

Laholm kommun

 

Hårdhet ⁰dH

 

pH

Öringe, Genevad, Veinge Kyrkby

4,2

8,8

Veinge, Lilla Tjärby, Ysby

4,2

8,6

Lahom centrum

5,8

8,4

Mellbystrand, Skummeslöv

7,2

8,0

Skottorp, Vallberga

7,6

8,0

Ränneslöv, Våxtorp

7,3

7,9

Hasslöv

11,7

7,8

Knäred

1,5

8,1

Hishult

5,9

8,0

Skogaby

4,0

7,9

 • Skogaby

  Parameter Medelvärde 2017 Enhet Gränsvärde
  Escherichia coli0,0cfu/1mL*Påvisad
  Koliforma bakterier0,0cfu/1mL*Påvisad
  Antal långsamväxande bakterier3,7cfu/100 mL*5000
  Antal mikroorganismer vid 22 °C, 3 dygn0,0cfu/100 mL*100
  Alkalinitet, HCO374,8mg HCO3/L-
  Aluminium0,0mg/L-
  Ammonium0,0mg/L0,5
  Fluorid0,4mg/L1,5
  Fosfatfosfor0,1mg/L-
  Totalhårdhet4,0°dH-
  Järn0,0mg/L0,2
  Kalcium15,8mg/L100
  Kalium1,0mg/L-
  Klorid13,0mg/L 
  Konduktivitet19,5mS/m250
  Koppar0,0mg/L0,2
  Magnesium7,5mg/L30
  Mangan0,0mg/L0,05
  Natrium9,6mg/L100
  Nitrat5,9mg/L20
  pH7,9 7.5 - 9.0
  Sulfat10,5mg/L100
  Färg< 5,0mg Pt/L30
  Luktingen Svag
  SmakIngen Svag
  Turbiditet (grumlighet)< 0,1FNU1,5
      
  *cfu = kolonibildande enheter   
  Information om ovanstående parametrar finns på livsmedelsverket.se.Gränsvärden enligt Livsmedelsverket föreskrift SLVFS 2001:30 
   
 • Hishult

  Parameter Medelvärde 2017 Enhet Gränsvärde
  Escherichia coli0,0cfu/1mL*Påvisad
  Koliforma bakterier0,0cfu/1mL*Påvisad
  Antal långsamväxande bakterier11,2cfu/100 mL*5000
  Antal mikroorganismer vid 22 °C, 3 dygn0,0cfu/100 mL*100
  Alkalinitet, HCO3140,0mg HCO3/L-
  Aluminium0,0mg/L-
  Ammonium0,0mg/L0,5
  Fluorid0,4mg/L1,5
  Fosfatfosfor0,1mg/L-
  Totalhårdhet5,9°dH-
  Järn0,0mg/L0,2
  Kalcium33,8mg/L100
  Kalium2,2mg/L-
  Klorid11,0mg/L 
  Konduktivitet29,0mS/m250
  Koppar0,0mg/L0,2
  Magnesium5,1mg/L30
  Mangan0,0mg/L0,05
  Natrium16,0mg/L100
  Nitrat4,7mg/L20
  pH8,0 7.5 - 9.0
  Sulfat16,0mg/L100
  Färg< 5,0mg Pt/L30
  Luktingen Svag
  SmakIngen Svag
  Turbiditet (grumlighet)< 0,1FNU1,5
      
  *cfu = kolonibildande enheter   
  Information om ovanstående parametrar finns på livsmedelsverket.se.Gränsvärden enligt Livsmedelsverket föreskrift SLVFS 2001:30 
   
   
 • Knäred

  Parameter Medelvärde Enhet Gränsvärde
  Escherichia coli0,0cfu/1mL*Påvisad
  Koliforma bakterier0,0cfu/1mL*Påvisad
  Antal långsamväxande bakterier10,5cfu/100 mL*5000
  Antal mikroorganismer vid 22 °C, 3 dygn1,4cfu/100 mL*100
  Alkalinitet, HCO379,3mg HCO3/L-
  Aluminium0,0mg/L-
  Ammonium0,0mg/L0,5
  Fluorid< 0,2mg/L1,5
  Fosfatfosfor0,1mg/L-
  Totalhårdhet1,5°dH-
  Järn0,0mg/L0,2
  Kalcium29,8mg/L100
  Kalium1,7mg/L-
  Klorid22,0mg/L 
  Konduktivitet24,0mS/m250
  Koppar0,0mg/L0,2
  Magnesium2,7mg/L30
  Mangan0,0mg/L0,05
  Natrium11,0mg/L100
  Nitrat9,3mg/L20
  pH8,1 7.5 - 9.0
  Sulfat9,4mg/L100
  Färg< 5,0mg Pt/L30
  Luktingen Svag
  SmakIngen Svag
  Turbiditet (grumlighet)0,4FNU1,5
      
  *cfu = kolonibildande enheter   
  Information om ovanstående parametrar finns på livsmedelsverket.se.   
  Gränsvärden enligt Livsmedelsverket föreskrift SLVFS 2001:30
   
 • Hasslöv

  Parameter Medelvärde 2017 Enhet Gränsvärde
  Escherichia coli0,0cfu/1mL*Påvisad
  Koliforma bakterier0,0cfu/1mL*Påvisad
  Antal långsamväxande bakterier5,8cfu/100 mL*5000
  Antal mikroorganismer vid 22 °C, 3 dygn0,0cfu/100 mL*100
  Alkalinitet, HCO3220,0mg HCO3/L-
  Aluminium0,0mg/L-
  Ammonium0,0mg/L0,5
  Fluorid< 0,2mg/L1,5
  Fosfatfosfor0,1mg/L-
  Totalhårdhet11,7°dH-
  Järn0,0mg/L0,2
  Kalcium77,7mg/L100
  Kalium4,5mg/L-
  Klorid29,5mg/L 
  Konduktivitet49,7mS/m250
  Koppar0,0mg/L0,2
  Magnesium4,1mg/L30
  Mangan0,0mg/L0,05
  Natrium14,0mg/L100
  Nitrat4,0mg/L20
  pH7,8 7.5 - 9.0
  Sulfat29,5mg/L100
  Färg< 5,0mg Pt/L30
  Luktingen Svag
  SmakIngen Svag
  Turbiditet (grumlighet)< 0,1FNU1,5
      
  *cfu = kolonibildande enheter   
  Information om ovanstående parametrar finns på livsmedelsverket.se.Gränsvärden enligt Livsmedelsverket föreskrift SLVFS 2001:30 
   
   
 • Ränneslöv, Våxtorp

  Parameter Medelvärde 2017 Enhet Gränsvärde
  Escherichia coli0,0cfu/1mL*Påvisad
  Koliforma bakterier0,0cfu/1mL*Påvisad
  Antal långsamväxande bakterier1,5cfu/100 mL*5000
  Antal mikroorganismer vid 22 °C, 3 dygn0,0cfu/100 mL*100
  Alkalinitet, HCO3140,0mg HCO3/L-
  Aluminium0,0mg/L-
  Ammonium0,0mg/L0,5
  Fluorid< 0,2mg/L1,5
  Fosfatfosfor0,0mg/L-
  Totalhårdhet7,3°dH-
  Järn0,0mg/L0,2
  Kalcium46,0mg/L100
  Kalium2,1mg/L-
  Klorid22,0mg/L 
  Konduktivitet28,0mS/m250
  Koppar0,0mg/L0,2
  Magnesium3,5mg/L30
  Mangan0,0mg/L0,05
  Natrium16,0mg/L100
  Nitrat11,5mg/L20
  pH7,9 7.5 - 9.0
  Sulfat18,0mg/L100
  Färg< 5,0mg Pt/L30
  Luktingen Svag
  SmakIngen Svag
  Turbiditet (grumlighet)< 0,1FNU1,5
      
  *cfu = kolonibildande enheter   
  Information om ovanstående parametrar finns på livsmedelsverket.se.Gränsvärden enligt Livsmedelsverket föreskrift SLVFS 2001:30 
   
   
 • Skottorp, Vallberga

  Parameter Medelvärde 2017 Enhet Gränsvärde
  Escherichia coli0,0cfu/1mL*Påvisad
  Koliforma bakterier0,0cfu/1mL*Påvisad
  Antal långsamväxande bakterier1,5cfu/100 mL*5000
  Antal mikroorganismer vid 22 °C, 3 dygn0,0cfu/100 mL*100
  Alkalinitet, HCO3145,0mg HCO3/L-
  Aluminium0,0mg/L-
  Ammonium0,0mg/L0,5
  Fluorid< 0,2mg/L1,5
  Fosfatfosfor0,0mg/L-
  Totalhårdhet7,6°dH-
  Järn0,0mg/L0,2
  Kalcium48,5mg/L100
  Kalium3,0mg/L-
  Klorid19,0mg/L 
  Konduktivitet34,5mS/m250
  Koppar0,0mg/L0,2
  Magnesium3,6mg/L30
  Mangan0,0mg/L0,05
  Natrium27,0mg/L100
  Nitrat12,5mg/L20
  pH8,0 7.5 - 9.0
  Sulfat17,0mg/L100
  Färg< 5,0mg Pt/L30
  Luktingen Svag
  SmakIngen Svag
  Turbiditet (grumlighet)< 0,1FNU1,5
      
  *cfu = kolonibildande enheter   
  Information om ovanstående parametrar finns på livsmedelsverket.se.Gränsvärden enligt Livsmedelsverket föreskrift SLVFS 2001:30 
   
   
 • Mellbystrand, Skummeslövsstrand

  Parameter Medelvärde 2017 Enhet Gränsvärde
  Escherichia coli0,0cfu/1mL*Påvisad
  Koliforma bakterier0,0cfu/1mL*Påvisad
  Antal långsamväxande bakterier15,0cfu/100 mL*5000
  Antal mikroorganismer vid 22 °C, 3 dygn0,0cfu/100 mL*100
  Alkalinitet, HCO3140,0mg HCO3/L-
  Aluminium0,0mg/L-
  Ammonium0,0mg/L0,5
  Fluorid< 0,2mg/L1,5
  Fosfatfosfor0,0mg/L-
  Totalhårdhet7,2°dH-
  Järn0,0mg/L0,2
  Kalcium46,0mg/L100
  Kalium1,7mg/L-
  Klorid18,0mg/L 
  Konduktivitet33,7mS/m250
  Koppar0,0mg/L0,2
  Magnesium3,1mg/L30
  Mangan0,0mg/L0,05
  Natrium12,0mg/L100
  Nitrat12,7mg/L20
  pH8,0 7.5 - 9.0
  Sulfat18,0mg/L100
  Färg< 5,0mg Pt/L30
  Luktingen Svag
  SmakIngen Svag
  Turbiditet (grumlighet)< 0,1FNU1,5
      
  *cfu = kolonibildande enheter   
  Information om ovanstående parametrar finns på livsmedelsverket.se.Gränsvärden enligt Livsmedelsverket föreskrift SLVFS 2001:30 
   
   
 • Laholm centrum

  Parameter Medelvärde Enhet Gränsvärde
  Escherichia coli0,0cfu/1mL*Påvisad
  Koliforma bakterier0,0cfu/1mL*Påvisad
  Antal långsamväxande bakterier9,5cfu/100 mL*5000
  Antal mikroorganismer vid 22 °C, 3 dygn0,0cfu/100 mL*100
  Alkalinitet, HCO3125,0mg HCO3/L-
  Aluminium0,0mg/L-
  Ammonium0,0mg/L0,5
  Fluorid< 0,2mg/L1,5
  Fosfatfosfor0,0mg/L-
  Totalhårdhet5,8°dH-
  Järn0,0mg/L0,2
  Kalcium32,5mg/L100
  Kalium1,6mg/L-
  Klorid33,0mg/L 
  Konduktivitet34,5mS/m250
  Koppar0,0mg/L0,2
  Magnesium5,5mg/L30
  Mangan0,0mg/L0,05
  Natrium30,0mg/L100
  Nitrat12,5mg/L20
  pH8,4 7.5 - 9.0
  Sulfat11,0mg/L100
  Färg< 5,0mg Pt/L30
  Luktingen Svag
  SmakIngen Svag
  Turbiditet (grumlighet)0,2FNU1,5
      
  *cfu = kolonibildande enheter   
  Information om ovanstående parametrar finns på livsmedelsverket.se.Gränsvärden enligt Livsmedelsverket föreskrift SLVFS 2001:30 
   
   
 • Veinge, Lilla Tjärby, Ysby

  Parameter Medelvärde Enhet Gränsvärde
  Escherichia coli0,0cfu/1mL*Påvisad
  Koliforma bakterier0,0cfu/1mL*Påvisad
  Antal långsamväxande bakterier16,0cfu/100 mL*5000
  Antal mikroorganismer vid 22 °C, 3 dygn6,3cfu/100 mL*100
  Alkalinitet, HCO3112,5mg HCO3/L-
  Aluminium0,0mg/L-
  Ammonium0,0mg/L0,5
  Fluorid< 0,2mg/L1,5
  Fosfatfosfor0,0mg/L-
  Totalhårdhet4,2°dH-
  Järn0,0mg/L0,2
  Kalcium16,8mg/L100
  Kalium1,8mg/L-
  Klorid45,5mg/L 
  Konduktivitet36,0mS/m250
  Koppar0,0mg/L0,2
  Magnesium7,6mg/L30
  Mangan0,0mg/L0,05
  Natrium36,0mg/L100
  Nitrat13,3mg/L20
  pH8,6 7.5 - 9.0
  Sulfat11,0mg/L100
  Färg10,3mg Pt/L30
  Luktingen Svag
  SmakIngen Svag
  Turbiditet (grumlighet)< 0,1FNU1,5
      
  *cfu = kolonibildande enheter   
  Information om ovanstående parametrar finns på livsmedelsverket.se.Gränsvärden enligt Livsmedelsverket föreskrift SLVFS 2001:30 
   
   
 • Öringe, Genevad, Veinge kyrkby

  Parameter Medelvärde 2017 Enhet Gränsvärde
  Escherichia coli0,0cfu/1mL*Påvisad
  Koliforma bakterier0,0cfu/1mL*Påvisad
  Antal långsamväxande bakterier297,0cfu/100 mL*5000
  Antal mikroorganismer vid 22 °C, 3 dygn9,5cfu/100 mL*100
  Alkalinitet, HCO3106,7mg HCO3/L-
  Aluminium0,0mg/L-
  Ammonium0,0mg/L0,5
  Fluorid< 0,2mg/L1,5
  Fosfatfosfor0,0mg/L-
  Totalhårdhet4,2°dH-
  Järn0,0mg/L0,2
  Kalcium17,3mg/L100
  Kalium1,7mg/L-
  Klorid37,5mg/L 
  Konduktivitet35,7mS/m250
  Koppar0,0mg/L0,2
  Magnesium7,6mg/L30
  Mangan0,0mg/L0,05
  Natrium29,0mg/L100
  Nitrat15,0mg/L20
  pH8,8 7.5 - 9.0
  Sulfat11,0mg/L100
  Färg< 5,0mg Pt/L30
  Luktingen Svag
  SmakIngen Svag
  Turbiditet (grumlighet)0,2FNU1,5
      
  *cfu = kolonibildande enheter   
  Information om ovanstående parametrar finns på livsmedelsverket.se.Gränsvärden enligt Livsmedelsverket föreskrift SLVFS 2001:30 
   
   
 • Simlångsdalen

  Parameter Medelvärde 2017 Enhet Gränsvärde
  Escherichia coli0,0cfu/1mL*Påvisad
  Koliforma bakterier0,0cfu/1mL*Påvisad
  Antal långsamväxande bakterier10,3cfu/100 mL*5000
  Antal mikroorganismer vid 22 °C, 3 dygn1,4cfu/100 mL*100
  Alkalinitet, HCO3110,0mg HCO3/L-
  Aluminium0,0mg/L-
  Ammonium0,0mg/L0,5
  Fluorid< 0,2mg/L1,5
  Fosfatfosfor0,0mg/L-
  Totalhårdhet1,3°dH-
  Järn0,0mg/L0,2
  Kalcium6,6mg/L100
  Kalium1,2mg/L-
  Klorid14,5mg/L 
  Konduktivitet24,5mS/m250
  Koppar0,0mg/L0,2
  Magnesium1,8mg/L30
  Mangan0,0mg/L0,05
  Natrium45,0mg/L100
  Nitrat8,0mg/L20
  pH8,7 7.5 - 9.0
  Sulfat7,0mg/L100
  Färg< 5,0mg Pt/L30
  Luktingen Svag
  SmakIngen Svag
  Turbiditet (grumlighet)0,2FNU1,5
      
  *cfu = kolonibildande enheter   
  Information om ovanstående parametrar finns på livsmedelsverket.se.Gränsvärden enligt Livsmedelsverket föreskrift SLVFS 2001:30 
   
   
 • Tönnersjö

  Parameter Medelvärde 2017 Enhet Gränsvärde
  Escherichia coli0,0cfu/1mL*Påvisad
  Koliforma bakterier0,0cfu/1mL*Påvisad
  Antal långsamväxande bakterier1,3cfu/100 mL*5000
  Antal mikroorganismer vid 22 °C, 3 dygn0,0cfu/100 mL*100
  Alkalinitet, HCO395,0mg HCO3/L-
  Aluminium0,0mg/L-
  Ammonium0,0mg/L0,5
  Fluorid< 0,2mg/L1,5
  Fosfatfosfor0,0mg/L-
  Totalhårdhet2,9°dH-
  Järn0,0mg/L0,2
  Kalcium11,5mg/L100
  Kalium1,3mg/L-
  Klorid16,0mg/L 
  Konduktivitet27,0mS/m250
  Koppar0,0mg/L0,2
  Magnesium5,4mg/L30
  Mangan0,0mg/L0,05
  Natrium31,0mg/L100
  Nitrat21,0mg/L20
  pH8,3 7.5 - 9.0
  Sulfat13,0mg/L100
  Färg< 5,0mg Pt/L30
  Luktingen Svag
  SmakIngen Svag
  Turbiditet (grumlighet)< 0,1FNU1,5
      
  *cfu = kolonibildande enheter   
  Information om ovanstående parametrar finns på livsmedelsverket.se.Gränsvärden enligt Livsmedelsverket föreskrift SLVFS 2001:30 
   
   
 • Fyllinge,Trönninge

  Parameter Medelvärde 2017 Enhet Gränsvärde
  Escherichia coli0,0cfu/1mL*Påvisad
  Koliforma bakterier0,0cfu/1mL*Påvisad
  Antal långsamväxande bakterier30,5cfu/100 mL*5000
  Antal mikroorganismer vid 22 °C, 3 dygn15,2cfu/100 mL*100
  Alkalinitet, HCO387,3mg HCO3/L-
  Aluminium0,0mg/L-
  Ammonium0,0mg/L0,5
  Fluorid< 0,2mg/L1,5
  Fosfatfosfor0,0mg/L-
  Totalhårdhet3,5°dH-
  Järn0,0mg/L0,2
  Kalcium14,3mg/L100
  Kalium1,5mg/L-
  Klorid30,0mg/L 
  Konduktivitet28,4mS/m250
  Koppar0,0mg/L0,2
  Magnesium6,5mg/L30
  Mangan0,0mg/L0,05
  Natrium28,0mg/L100
  Nitrat13,0mg/L20
  pH8,2 7.5 - 9.0
  Sulfat15,0mg/L100
  Färg< 5,0mg Pt/L30
  Luktingen Svag
  SmakIngen Svag
  Turbiditet (grumlighet)< 0,1FNU1,5
      
  *cfu = kolonibildande enheter   
  Information om ovanstående parametrar finns på livsmedelsverket.se.Gränsvärden enligt Livsmedelsverket föreskrift SLVFS 2001:30 
   
   
 • Harplinge, Haverdal, Steninge

  Parameter Medelvärde 2017 Enhet Gränsvärde
  Escherichia coli0,0cfu/1mL*Påvisad
  Koliforma bakterier0,0cfu/1mL*Påvisad
  Antal långsamväxande bakterier15,5cfu/100 mL*5000
  Antal mikroorganismer vid 22 °C, 3 dygn3,4cfu/100 mL*100
  Alkalinitet, HCO387,4mg HCO3/L-
  Aluminium0,0mg/L-
  Ammonium0,0mg/L0,5
  Fluorid< 0,2mg/L1,5
  Fosfatfosfor0,0mg/L-
  Totalhårdhet4,4°dH-
  Järn0,0mg/L0,2
  Kalcium18,2mg/L100
  Kalium3,1mg/L-
  Klorid41,0mg/L 
  Konduktivitet33,2mS/m250
  Koppar0,0mg/L0,2
  Magnesium8,0mg/L30
  Mangan0,0mg/L0,05
  Natrium35,0mg/L100
  Nitrat16,0mg/L20
  pH8,4 7.5 - 9.0
  Sulfat13,0mg/L100
  Färg< 5,0mg Pt/L30
  Luktingen Svag
  SmakIngen Svag
  Turbiditet (grumlighet)0,6FNU1,5
      
  *cfu = kolonibildande enheter   
  Information om ovanstående parametrar finns på livsmedelsverket.se. 
  Gränsvärden enligt Livsmedelsverket föreskrift SLVFS 2001:30
   
 • Frennarp, Vallås, Sannarp, Skedala, Marbäck

  Parameter Medelvärdet 2017 Enhet Gränsvärde
  Escherichia coli0,0cfu/1mL*Påvisad
  Koliforma bakterier0,0cfu/1mL*Påvisad
  Antal långsamväxande bakterier56,6cfu/100 mL*5000
  Antal mikroorganismer vid 22 °C, 3 dygn7,4cfu/100 mL*100
  Alkalinitet, HCO3111,0mg HCO3/L-
  Aluminium0,0mg/L-
  Ammonium0,0mg/L0,5
  Fluorid< 0,2mg/L1,5
  Fosfatfosfor0,0mg/L-
  Totalhårdhet2,7°dH-
  Järn0,0mg/L0,2
  Kalcium11,1mg/L100
  Kalium0,5mg/L-
  Klorid14,0mg/L 
  Konduktivitet25,3mS/m250
  Koppar0,0mg/L0,2
  Magnesium4,9mg/L30
  Mangan0,0mg/L0,05
  Natrium26,0mg/L100
  Nitrat6,3mg/L20
  pH8,0 7.5 - 9.0
  Sulfat13,0mg/L100
  Färg< 5,0mg Pt/L30
  Luktingen Svag
  SmakIngen Svag
  Turbiditet (grumlighet)< 0,1FNU1,5
      
  *cfu = kolonibildande enheter   
  Information om ovanstående parametrar finns på livsmedelsverket.se.Gränsvärden enligt Livsmedelsverket föreskrift SLVFS 2001:30  
   
 • Getinge

  Parameter Medelvärde 2017 Enhet Gränsvärde
  Escherichia coli0,0cfu/1mL*Påvisad
  Koliforma bakterier0,0cfu/1mL*Påvisad
  Antal långsamväxande bakterier189,4cfu/100 mL*5000
  Antal mikroorganismer vid 22 °C, 3 dygn47,5cfu/100 mL*100
  Alkalinitet, HCO3105,0mg HCO3/L-
  Aluminium0,0mg/L-
  Ammonium0,0mg/L0,5
  Fluorid< 0,2mg/L1,5
  Fosfatfosfor0,0mg/L-
  Totalhårdhet4,2°dH-
  Järn0,0mg/L0,2
  Kalcium18,3mg/L100
  Kalium2,0mg/L-
  Klorid22,0mg/L 
  Konduktivitet31,8mS/m250
  Koppar0,0mg/L0,2
  Magnesium7,2mg/L30
  Mangan0,0mg/L0,05
  Natrium37,0mg/L100
  Nitrat12,8mg/L20
  pH7,5 7.5 - 9.0
  Sulfat24,0mg/L100
  Färg< 5,0mg Pt/L30
  Luktingen Svag
  SmakIngen Svag
  Turbiditet (grumlighet)< 0,1FNU1,5
      
  *cfu = kolonibildande enheter   
  Information om ovanstående parametrar finns på livsmedelsverket.se.Gränsvärden enligt Livsmedelsverket föreskrift SLVFS 2001:30 
   
   
 • Halmstad centrum

  Parameter Medelvärde 2017 Enhet Gränsvärde
  Escherichia coli0,0cfu/1mL*Påvisad
  Koliforma bakterier0,0cfu/1mL*Påvisad
  Antal långsamväxande bakterier10,8cfu/100 mL*5000
  Antal mikroorganismer vid 22 °C, 3 dygn0,0cfu/100 mL*100
  Alkalinitet, HCO3110,0mg HCO3/L-
  Aluminium0,0mg/L-
  Ammonium0,0mg/L0,5
  Fluorid< 0,2mg/L1,5
  Fosfatfosfor0,0mg/L-
  Totalhårdhet5,0°dH-
  Järn0,0mg/L0,2
  Kalcium21,3mg/L100
  Kalium1,7mg/L-
  Klorid26,0mg/L 
  Konduktivitet35,0mS/m250
  Koppar0,0mg/L0,2
  Magnesium9,2mg/L30
  Mangan0,0mg/L0,05
  Natrium31,0mg/L100
  Nitrat11,3mg/L20
  pH8,3 7.5 - 9.0
  Sulfat21,0mg/L100
  Färg< 5,0mg Pt/L30
  Luktingen Svag
  SmakIngen Svag
  Turbiditet (grumlighet)< 0,1FNU1,5
      
  *cfu = kolonibildande enheter   
  Information om ovanstående parametrar finns på livsmedelsverket.se.Gränsvärden enligt Livsmedelsverket föreskrift SLVFS 2001:30  
      
   
   
 • Halmstad syd, Larsfrid, Småbåtshamnen, Hamnen

  Parameter Medelvärde 2017 Enhet Gränsvärde
  Escherichia coli0,0cfu/1mL*Påvisad
  Koliforma bakterier0,0cfu/1mL*Påvisad
  Antal långsamväxande bakterier43,0cfu/100 mL*5000
  Antal mikroorganismer vid 22 °C, 3 dygn21,3cfu/100 mL*100
  Alkalinitet, HCO3113,3mg HCO3/L-
  Aluminium0,0mg/L-
  Ammonium0,0mg/L0,5
  Fluorid< 0,2mg/L1,5
  Fosfatfosfor0,0mg/L-
  Totalhårdhet5,2°dH-
  Järn0,0mg/L0,2
  Kalcium21,7mg/L100
  Kalium2,0mg/L-
  Klorid24,0mg/L 
  Konduktivitet35,3mS/m250
  Koppar0,0mg/L0,2
  Magnesium9,5mg/L30
  Mangan0,0mg/L0,05
  Natrium23,0mg/L100
  Nitrat13,3mg/L20
  pH8,3 7.5 - 9.0
  Sulfat25,0mg/L100
  Färg< 5,0mg Pt/L30
  Luktingen Svag
  SmakIngen Svag
  Turbiditet (grumlighet)< 0,1FNU1,5
      
  *cfu = kolonibildande enheter   
  Information om ovanstående parametrar finns på livsmedelsverket.se.Gränsvärden enligt Livsmedelsverket föreskrift SLVFS 2001:30 
   
   
 • Halmstad väst, Rotorp, Karlsro

  Parameter Medelvärde 2017 Enhet Gränsvärde
  Escherichia coli0,0cfu/1mL*Påvisad
  Koliforma bakterier0,0cfu/1mL*Påvisad
  Antal långsamväxande bakterier16,7cfu/100 mL*5000
  Antal mikroorganismer vid 22 °C, 3 dygn1,3cfu/100 mL*100
  Alkalinitet, HCO3110,0mg HCO3/L-
  Aluminium0,0mg/L-
  Ammonium0,0mg/L0,5
  Fluorid< 0,2mg/L1,5
  Fosfatfosfor0,0mg/L-
  Totalhårdhet5,1°dH-
  Järn0,0mg/L0,2
  Kalcium21,3mg/L100
  Kalium2,2mg/L-
  Klorid26,0mg/L 
  Konduktivitet34,3mS/m250
  Koppar0,0mg/L0,2
  Magnesium9,4mg/L30
  Mangan0,0mg/L0,05
  Natrium27,0mg/L100
  Nitrat12,0mg/L20
  pH8,0 7.5 - 9.0
  Sulfat27,0mg/L100
  Färg5,3mg Pt/L30
  Luktingen Svag
  SmakIngen Svag
  Turbiditet (grumlighet)0,5FNU1,5
      
  *cfu = kolonibildande enheter   
  Information om ovanstående parametrar finns på livsmedelsverket.se.Gränsvärden enligt Livsmedelsverket föreskrift SLVFS 2001:30 
   
   
 • Halmstad öst, Klackrup, Andersberg, Östra stranden

  Parameter Medelvärde 2017 Enhet Gränsvärde
  Escherichia coli0,0cfu/1mL*Påvisad
  Koliforma bakterier0,0cfu/1mL*Påvisad
  Antal långsamväxande bakterier6,3cfu/100 mL*5000
  Antal mikroorganismer vid 22 °C, 3 dygn0,0cfu/100 mL*100
  Alkalinitet, HCO3106,7mg HCO3/L-
  Aluminium0,0mg/L-
  Ammonium0,0mg/L0,5
  Fluorid< 0,2mg/L1,5
  Fosfatfosfor0,0mg/L-
  Totalhårdhet2,5°dH-
  Järn0,0mg/L0,2
  Kalcium10,2mg/L100
  Kalium1,9mg/L-
  Klorid13,0mg/L 
  Konduktivitet24,3mS/m250
  Koppar0,0mg/L0,2
  Magnesium4,5mg/L30
  Mangan0,0mg/L0,05
  Natrium33,0mg/L100
  Nitrat5,8mg/L20
  pH8,4 7.5 - 9.0
  Sulfat11,5mg/L100
  Färg< 5,0mg Pt/L30
  Luktingen Svag
  SmakIngen Svag
  Turbiditet (grumlighet)< 0,1FNU1,5
      
  *cfu = kolonibildande enheter   
  Information om ovanstående parametrar finns på livsmedelsverket.se.Gränsvärden enligt Livsmedelsverket föreskrift SLVFS 2001:30 
   
   
 • Kvibille, Holm, Kärleken

  Parameter Medelvärde 2017 Enhet Gränsvärde
  Escherichia coli0,0cfu/1mL*Påvisad
  Koliforma bakterier0,0cfu/1mL*Påvisad
  Antal långsamväxande bakterier6,8cfu/100 mL*5000
  Antal mikroorganismer vid 22 °C, 3 dygn0,6cfu/100 mL*100
  Alkalinitet, HCO384,3mg HCO3/L-
  Aluminium0,0mg/L-
  Ammonium0,0mg/L0,5
  Fluorid< 0,2mg/L1,5
  Fosfatfosfor0,0mg/L-
  Totalhårdhet1,9°dH-
  Järn0,0mg/L0,2
  Kalcium8,1mg/L100
  Kalium1,0mg/L-
  Klorid11,0mg/L 
  Konduktivitet20,9mS/m250
  Koppar0,0mg/L0,2
  Magnesium3,1mg/L30
  Mangan0,0mg/L0,05
  Natrium35,0mg/L100
  Nitrat5,2mg/L20
  pH7,8 7.5 - 9.0
  Sulfat9,6mg/L100
  Färg< 5,0mg Pt/L30
  Luktingen Svag
  SmakIngen Svag
  Turbiditet (grumlighet)< 0,1FNU1,5
      
  *cfu = kolonibildande enheter   
  Information om ovanstående parametrar finns på livsmedelsverket.se.Gränsvärden enligt Livsmedelsverket föreskrift SLVFS 2001:30 
   
 • Oskarström, Johansfors, Nissaström

  Parameter Medelvärde 2017 Enhet Gränsvärde
  Escherichia coli0,0cfu/1mL*Påvisad
  Koliforma bakterier0,0cfu/1mL*Påvisad
  Antal långsamväxande bakterier6,8cfu/100 mL*5000
  Antal mikroorganismer vid 22 °C, 3 dygn0,6cfu/100 mL*100
  Alkalinitet, HCO384,3mg HCO3/L-
  Aluminium0,0mg/L-
  Ammonium0,0mg/L0,5
  Fluorid< 0,2mg/L1,5
  Fosfatfosfor0,0mg/L-
  Totalhårdhet1,9°dH-
  Järn0,0mg/L0,2
  Kalcium8,1mg/L100
  Kalium1,0mg/L-
  Klorid11,0mg/L 
  Konduktivitet20,9mS/m250
  Koppar0,0mg/L0,2
  Magnesium3,1mg/L30
  Mangan0,0mg/L0,05
  Natrium35,0mg/L100
  Nitrat5,2mg/L20
  pH7,8 7.5 - 9.0
  Sulfat9,6mg/L100
  Färg< 5,0mg Pt/L30
  Luktingen Svag
  SmakIngen Svag
  Turbiditet (grumlighet)< 0,1FNU1,5
      
  *cfu = kolonibildande enheter   
  Information om ovanstående parametrar finns på livsmedelsverket.se.Gränsvärden enligt Livsmedelsverket föreskrift SLVFS 2001:30 
   
 • Sennan, Åled

  Parameter Medelvärde 2017 Enhet Gränsvärde
  Escherichia coli0,0cfu/1mL*Påvisad
  Koliforma bakterier0,0cfu/1mL*Påvisad
  Antal långsamväxande bakterier48,6cfu/100 mL*5000
  Antal mikroorganismer vid 22 °C, 3 dygn31,0cfu/100 mL*100
  Alkalinitet, HCO3111,7mg HCO3/L-
  Aluminium0,0mg/L-
  Ammonium0,0mg/L0,5
  Fluorid< 0,2mg/L1,5
  Fosfatfosfor0,0mg/L-
  Totalhårdhet2,2°dH-
  Järn0,0mg/L0,2
  Kalcium9,0mg/L100
  Kalium0,5mg/L-
  Klorid11,0mg/L 
  Konduktivitet23,8mS/m250
  Koppar0,0mg/L0,2
  Magnesium4,0mg/L30
  Mangan0,0mg/L0,05
  Natrium21,0mg/L100
  Nitrat4,9mg/L20
  pH8,2 7.5 - 9.0
  Sulfat9,1mg/L100
  Färg< 5,0mg Pt/L30
  Luktingen Svag
  SmakIngen Svag
  Turbiditet (grumlighet)< 0,1FNU1,5
      
  *cfu = kolonibildande enheter   
  Information om ovanstående parametrar finns på livsmedelsverket.se.Gränsvärden enligt Livsmedelsverket föreskrift SLVFS 2001:30 
   
   
 • Slättåkra

  Parameter Medelvärde 2017 Enhet Gränsvärde
  Escherichia coli0,0cfu/1mL*Påvisad
  Koliforma bakterier0,0cfu/1mL*Påvisad
  Antal långsamväxande bakterier0,8cfu/100 mL*5000
  Antal mikroorganismer vid 22 °C, 3 dygn0,0cfu/100 mL*100
  Alkalinitet, HCO386,0mg HCO3/L-
  Aluminium0,0mg/L-
  Ammonium0,0mg/L0,5
  Fluorid< 0,2mg/L1,5
  Fosfatfosfor0,0mg/L-
  Totalhårdhet3,0°dH-
  Järn0,0mg/L0,2
  Kalcium12,5mg/L100
  Kalium1,6mg/L-
  Klorid11,0mg/L 
  Konduktivitet23,0mS/m250
  Koppar0,0mg/L0,2
  Magnesium5,3mg/L30
  Mangan0,0mg/L0,05
  Natrium24,0mg/L100
  Nitrat9,3mg/L20
  pH7,7 7.5 - 9.0
  Sulfat15,0mg/L100
  Färg< 5,0mg Pt/L30
  Luktingen Svag
  SmakIngen Svag
  Turbiditet (grumlighet)< 0,1FNU1,5
      
  *cfu = kolonibildande enheter   
  Information om ovanstående parametrar finns på livsmedelsverket.se.Gränsvärden enligt Livsmedelsverket föreskrift SLVFS 2001:30 
   
 • Tylösand, Frösakull, Söndrum

  Parameter Medelvärde 2017 Enhet Gränsvärde
  Escherichia coli0,0cfu/1mL*Påvisad
  Koliforma bakterier0,0cfu/1mL*Påvisad
  Antal långsamväxande bakterier5,1cfu/100 mL*5000
  Antal mikroorganismer vid 22 °C, 3 dygn0,0cfu/100 mL*100
  Alkalinitet, HCO3101,5mg HCO3/L-
  Aluminium**0,0mg/L-
  Ammonium0,0mg/L0,5
  Fluorid**< 0,2mg/L1,5
  Fosfatfosfor**0,0mg/L-
  Totalhårdhet5,1°dH-
  Järn0,0mg/L0,2
  Kalcium21,3mg/L100
  Kalium**2,1mg/L-
  Klorid26,0mg/L 
  Konduktivitet34,5mS/m250
  Koppar**0,0mg/L0,2
  Magnesium9,1mg/L30
  Mangan0,0mg/L0,05
  Natrium**30,5mg/L100
  Nitrat8,1mg/L20
  pH7,9 7.5 - 9.0
  Sulfat24,7mg/L100
  Färg< 5,0mg Pt/L30
  Luktingen Svag
  SmakIngen Svag
  Turbiditet (grumlighet)< 0,1FNU1,5
      
  *cfu = kolonibildande enheter   
  Information om ovanstående parametrar finns på livsmedelsverket.se.Gränsvärden enligt Livsmedelsverket föreskrift SLVFS 2001:30 

   
 • Vilshärad, Gullbrandstorp

  Parameter Medelvärde 2017 Enhet Gränsvärde
  Escherichia coli0,0cfu/1mL*Påvisad
  Koliforma bakterier0,0cfu/1mL*Påvisad
  Antal långsamväxande bakterier27,6cfu/100 mL*5000
  Antal mikroorganismer vid 22 °C, 3 dygn4,9cfu/100 mL*100
  Alkalinitet, HCO3102,8mg HCO3/L-
  Aluminium0,0mg/L-
  Ammonium0,0mg/L0,5
  Fluorid< 0,2mg/L1,5
  Fosfatfosfor0,0mg/L-
  Totalhårdhet5,1°dH-
  Järn0,0mg/L0,2
  Kalcium21,4mg/L100
  Kalium2,1mg/L-
  Klorid32,0mg/L 
  Konduktivitet34,0mS/m250
  Koppar0,0mg/L0,2
  Magnesium9,2mg/L30
  Mangan0,0mg/L0,05
  Natrium29,0mg/L100
  Nitrat13,1mg/L20
  pH8,0 7.5 - 9.0
  Sulfat22,0mg/L100
  Färg< 5,0mg Pt/L30
  Luktingen Svag
  SmakIngen Svag
  Turbiditet (grumlighet)< 0,1FNU1,5
      
  *cfu = kolonibildande enheter   
  Information om ovanstående parametrar finns på livsmedelsverket.se.Gränsvärden enligt Livsmedelsverket föreskrift SLVFS 2001:30