Dela sidan på sociala medier

Nya gränsvärden för PFAS

PFAS-ämnen är tillåtna att användas och försäljas i Sverige och används främst med anledning av sina vatten-, fett- och smutsavvisande egenskaper. Verksamheter använder exempelvis dessa ämnen vid impregnering av papper och textilier samt i rengöringsmedel och brandsläckningsskum.

PFAS-ämnen är mycket svårnedbrytbara i naturen och sprids lätt i vatten men även via andra livsmedel. Om en dricksvattenanläggning ligger nära ett utsläpp så krävs speciella reningstekniker för att förhindra PFAS att nå dricksvattnet.

Livsmedelverket har fastslagit nya gränsvärden

I Sverige har Livsmedelsverket tidigare haft en åtgärdsgräns på 90 nanogram per liter dricksvatten för PFAS-ämnen. Den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten (EFSA) har sedan dess gjort en vetenskaplig bedömning av vad som är ett tolerabelt veckointag (TWI) för summan av 4 PFAS-ämnen för att hälsoeffekter inte ska uppstå.

I de nya dricksvattenföreskrifterna fastslår nu Livsmedelsverket att åtgärdsgränsen för de 4 PFAS-ämnena ska vara 4 nanogram per liter dricksvatten. Det nya gränsvärdet ska tillämpas från 2026-01-01 och innebär att många dricksvattenproducenter måste vidta åtgärder för att sänka halten av PFAS i dricksvattnet.Detta är en stor utmaning för många då PFAS fortfarande är tillåtet att användas och säljas.

Vilka åtgärder vidtar LBVA?

LBVA utreder och planerar för kompletterande åtgärder. Sedan början av 2022 drivs ett pilotprojekt (testanläggning) på Byaledets dricksvattenanläggning som går ut på att avskilja PFAS från dricksvattnet med hjälp av aktivt kol eller jonbytare. Även på Mickedala vattenverk pågår ett liknande projekt.

Film från pilotprojektet

PFAS i Galgbergets vattentäkt

Delar av Galgbergets vattentäkt är förorenad av perfluorerade ämnen (PFAS). Detta har resulterat i att ett par av brunnarna innehåller PFAS i olika koncentrationer. Högst uppmätt halt är vid Mickedala vattenverk. Produktionsbrunnarna där innehåller PFAS mellan 120-400 ng/l (nanogram per liter). I Byaledets vattenverk är halterna i grundvattnet betydligt lägre än i Mickedala (20-40) ng/l,

Det finns totalt 18 vattenverk som levererar dricksvatten till dricksvattennätet som Halmstad får sitt vatten ifrån. När dricksvattnet lämnar vattenverken blandas det i en större ledning med dricksvatten från övriga vattenverk och PFAS-ämnena späds ut.

De vattenverk som tar grundvatten från Galgberget levererar dricksvatten främst till centrala och västra delarna av Halmstad. Mickedala och Byaledet vattenverk producerar cirka tio procent av Halmstad centralorts dricksvatten, beroende på hur stor vattenförbrukningen är.

Hur mycket PFAS finns det i dricksvattnet i Halmstad och Laholm?

I Halmstad och Laholm har ett antal provpunkter valts ut där provtagning sker regelbundet. Resultatet av de senaste provtagningarna ser du nedan.

Provpunkt

Senaste provtagning

*Summa 4 PFAS ng/l

Summa 11 PFAS ng/l

*Summa 22 PFAS ng/l

Halmstad Söndrum

2022-07-27

7

8,2

8,8


2022-05-09

5,7

6,5

7,1


2022-04-25

5,5

6,5

7,1


2022-01-05

7

8,2

8,8

Halmstad centrum

2023-01-16

11

14

15


2022-06-30

10,9

13

-


2022-02-24

19


2021-08-31

11

Halmstad öster

2023-01-26

1,7

1,7

1,7


2022-08-24

1,1

1,1

1,1


2022-05-13

2,9

2,9

2,9


2022-01-19

<5

Veinge

2022-08-19

<0,2

<0,2

<0,2


2022-04-25

<0,2

<0,2

<0,2


2021-08-31

<5


2021-04-16

<5

Laholm centrum

2022-08-19

<0,2

<0,2

<0,2


2022-05-02

<0,2

<0,2

<0,2


2021-08-31

<5


2021-04-15

<5

*Från mars 2022 analyseras ett större paket med PFAS-ämnen. Därefter presenteras halten för summan av 4, 11 respektive 22 stycken PFAS-ämnen.

Läs mer om PFAS och åtgärdsgränser, hälsorisker med mera här:

Livsmedelsverkets webb Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Svenskt vattens webb Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor och svar

 • Försvinner PFAS-ämnen om jag kokar vattnet?

  Nej, PFAS-ämnen försvinner inte när man kokar vattnet.
 • Är det farligt för hälsan?

  PFAS-ämnen ger inga akuta hälsoproblem, men de lagras i kroppen. Att utsättas för höga halter från olika källor under lång tid misstänks kunna öka risken för negativa hälsoeffekter, som påverkan på sköldkörteln, levern, fettomsättningen och immunförsvaret.
 • Vad används PFAS- ämnen till?

  PFAS-ämnen används för att skapa släta, vatten-, fett- och smutsavvisande ytor. Textil- och läderimpregnering är ett av de största användningsområdena för PFAS-ämnen. Fler exempel är allväderskläder, tält, skor, heltäckningsmattor, stoppade möbler och markiser. De används även i bland annat golvvax, skidvalla, brandsläckningsskum, färg, teflon, snabbmatskartonger, bakplåtspapper, smink och bullformar.
 • Vad är ng/l (nanogram per liter)?

  Nanogram är en SI-enhet Länk till annan webbplats. som motsvarar 10−9 gram Länk till annan webbplats., alltså ett miljarddels Länk till annan webbplats. gram. Så 90 ng/l betyder 90 miljarddels gram per liter vätska.
 • Vem är ansvarig för att PFAS - kemikalierna läckt ut?

  PFAS-kemikalierna kommer med största sannolikhet från användningen av brandskum vid branövningsplatsen inne på försvarets område. Enligt miljöbalken är det förorenaren som är ansvarig och det är försvaret som bedrivet övningsverksamheten.Försvarsinspektören för miljö och hälsa Länk till annan webbplats.
 • Vad gör jag om jag har eget vatten?

  För boende med enskilt vatten nära brandövningsplatsen vid Nyårsåsen rekommenderas att man tar kontakt med Försvarsinspektören för hälsa och miljö representant vid försvarsmakten för provtagning av vattnet. Försvarsinspektören för hälsa och miljö utövar tillsyn på Försvarsmakten så att de följer lagar och andra föreskrifter som gäller bland annat livsmedel och miljö- och hälsoskydd.Försvarsinspektören för hälsa och miljö Länk till annan webbplats. 
 • Vem är ansvarig för att återställa förorenad mark och vatten?

  Enligt 10 kap 2 § miljöbalken är det verksamhetsutövaren, exempelvis staten som bedrivit verksamheten vid flygflottiljerna, som ska avhjälpa och betala för föroreningsskadorna.
 • Vem är ansvarig för att övervaka förekomsten av PFAS i vattenmiljöerna och i dricksvattentäkter?

  Enligt 7 kap 1 § i Sveriges vattenförvaltningsförordning är de statliga vattenmyndigheterna ansvariga för att övervaka förekomsten av dessa ämnen.
 • Var börjar de kommunala dricksvattenproducenternas ansvar?

  Det börjar vid framställningen av dricksvatten i det kommunala vattenverket. Vattenverken är skyldiga att bedriva en omfattande kontroll av kvaliteten på dricksvattnet.
 • Vem ansvarar för myndighetskontrollen av framställningen av dricksvatten?

  De kommunala miljönämnderna är ansvariga för att kontrollera att vattenverken uppfyller lagar och myndighetskrav.