Dela sidan på sociala medier

Hur ser LBVA:s process ut för att minska PFAS i dricksvatten?

Vi har upphandlat en konsult som är expert på PFAS och som under resten av år 2024 ska utvärdera vårt pilotprojekt. Därefter ska beslut tas om vilken lösning LBVA ska använda, på vilka vattenverk den ska installeras och i vilken omfattning den ska användas. Vi jobbar intensivt för att hitta den bästa tekniken för att minska PFAS i dricksvattnet så fort som möjligt.