Dela sidan på sociala medier

Vem ansvarar för myndighetskontrollen av framställningen av dricksvatten?

De kommunala miljönämnderna är ansvariga för att kontrollera att vattenverken uppfyller lagar och myndighetskrav.