Dela sidan på sociala medier

Vem är ansvarig för att återställa förorenad mark och vatten?

Enligt 10 kap 2 § miljöbalken är det verksamhetsutövaren, exempelvis staten som bedrivit verksamheten vid flygflottiljerna, som ska avhjälpa och betala för föroreningsskadorna.