Dela sidan på sociala medier

Vem är ansvarig för att övervaka förekomsten av PFAS i vattenmiljöerna och i dricksvattentäkter?

Enligt 7 kap 1 § i Sveriges vattenförvaltningsförordning är de statliga vattenmyndigheterna ansvariga för att övervaka förekomsten av dessa ämnen.