Dela sidan på sociala medier

Halmstad syd, Larsfrid, Småbåtshamnen, Hamnen

Parameter

Medelvärde 2017

Enhet

Gränsvärde

Escherichia coli

0,0

cfu/1mL*

Påvisad

Koliforma bakterier

0,0

cfu/1mL*

Påvisad

Antal långsamväxande bakterier

43,0

cfu/100 mL*

5000

Antal mikroorganismer vid 22 °C, 3 dygn

21,3

cfu/100 mL*

100

Alkalinitet, HCO3

113,3

mg HCO3

/L

-

Aluminium

0,0

mg/L

-

Ammonium

0,0

mg/L

0,5

Fluorid

< 0,2

mg/L

1,5

Fosfatfosfor

0,0

mg/L

-

Totalhårdhet

5,2

°dH

-

Järn

0,0

mg/L

0,2

Kalcium

21,7

mg/L

100

Kalium

2,0

mg/L

-

Klorid

24,0

mg/L

 

Konduktivitet

35,3

mS/m

250

Koppar

0,0

mg/L

0,2

Magnesium

9,5

mg/L

30

Mangan

0,0

mg/L

0,05

Natrium

23,0

mg/L

100

Nitrat

13,3

mg/L

20

pH

8,3

 

7.5 - 9.0

Sulfat

25,0

mg/L

100

Färg

< 5,0

mg Pt/L

30

Lukt

ingen

 

Svag

Smak

Ingen

 

Svag

Turbiditet (grumlighet)

< 0,1

FNU

1,5

    

*cfu = kolonibildande enheter

   

Information om ovanstående parametrar finns på livsmedelsverket.se.

Gränsvärden enligt Livsmedelsverket föreskrift SLVFS 2001:30