Dela sidan på sociala medier

Simlångsdalen

Parameter

Medelvärde 2017

Enhet

Gränsvärde

Escherichia coli

0,0

cfu/1mL*

Påvisad

Koliforma bakterier

0,0

cfu/1mL*

Påvisad

Antal långsamväxande bakterier

10,3

cfu/100 mL*

5000

Antal mikroorganismer vid 22 °C, 3 dygn

1,4

cfu/100 mL*

100

Alkalinitet, HCO3

110,0

mg HCO3

/L

-

Aluminium

0,0

mg/L

-

Ammonium

0,0

mg/L

0,5

Fluorid

< 0,2

mg/L

1,5

Fosfatfosfor

0,0

mg/L

-

Totalhårdhet

1,3

°dH

-

Järn

0,0

mg/L

0,2

Kalcium

6,6

mg/L

100

Kalium

1,2

mg/L

-

Klorid

14,5

mg/L

 

Konduktivitet

24,5

mS/m

250

Koppar

0,0

mg/L

0,2

Magnesium

1,8

mg/L

30

Mangan

0,0

mg/L

0,05

Natrium

45,0

mg/L

100

Nitrat

8,0

mg/L

20

pH

8,7

 

7.5 - 9.0

Sulfat

7,0

mg/L

100

Färg

< 5,0

mg Pt/L

30

Lukt

ingen

 

Svag

Smak

Ingen

 

Svag

Turbiditet (grumlighet)

0,2

FNU

1,5

    

*cfu = kolonibildande enheter

   

Information om ovanstående parametrar finns på livsmedelsverket.se.

Gränsvärden enligt Livsmedelsverket föreskrift SLVFS 2001:30