Dela sidan på sociala medier

Skogaby

Parameter

Medelvärde 2017

Enhet

Gränsvärde

Escherichia coli

0,0

cfu/1mL*

Påvisad

Koliforma bakterier

0,0

cfu/1mL*

Påvisad

Antal långsamväxande bakterier

3,7

cfu/100 mL*

5000

Antal mikroorganismer vid 22 °C, 3 dygn

0,0

cfu/100 mL*

100

Alkalinitet, HCO3

74,8

mg HCO3

/L

-

Aluminium

0,0

mg/L

-

Ammonium

0,0

mg/L

0,5

Fluorid

0,4

mg/L

1,5

Fosfatfosfor

0,1

mg/L

-

Totalhårdhet

4,0

°dH

-

Järn

0,0

mg/L

0,2

Kalcium

15,8

mg/L

100

Kalium

1,0

mg/L

-

Klorid

13,0

mg/L

 

Konduktivitet

19,5

mS/m

250

Koppar

0,0

mg/L

0,2

Magnesium

7,5

mg/L

30

Mangan

0,0

mg/L

0,05

Natrium

9,6

mg/L

100

Nitrat

5,9

mg/L

20

pH

7,9

 

7.5 - 9.0

Sulfat

10,5

mg/L

100

Färg

< 5,0

mg Pt/L

30

Lukt

ingen

 

Svag

Smak

Ingen

 

Svag

Turbiditet (grumlighet)

< 0,1

FNU

1,5

    

*cfu = kolonibildande enheter

   

Information om ovanstående parametrar finns på livsmedelsverket.se.

Gränsvärden enligt Livsmedelsverket föreskrift SLVFS 2001:30