Dela sidan på sociala medier

Vad blir den höjningen för en normal villa i Halmstad?

För att kunna jämföra taxor har VA-Sverige skapat en standard för beräkning av vad en normalvilla ska kosta. En normalvilla är vad vi kallar Typhus A.

Typhus A är ett enbostadshus med 800 kvadratmeter tomtyta och en årlig förbrukning på 150 kubikmeter vatten. I denna beräkning utgår vi från att villan är ansluten till dricks-, spill och dagvatten.

Utifrån dessa kriterier beräknas de fasta och rörliga avgifterna vilket i detta fall innebär att brukningsavgifterna ökar från 4 955 kr till 6 545 kr inklisive moms per år. Det vill säga en ökning med 1.590 kr per år (cirka 133 kr per månad).