Dela sidan på sociala medier

Vad blir höjningen för boende i lägenhet i Halmstad?

Boende i flerfamiljshus, som bor i hyreslägenhet utan vattenmätare, påverkas indirekt av höjningen. Det är fastighetsägaren som fördelar fastighetens totala förbrukningskostnad på antal lägenheter. Boende i lägenhet utan vattenmätare kan ofta förbruka mer dricksvatten än villaägare då de inte är medvetna på samma sätt om hur mycket dricksvatten hushållet förbrukar och vad dricksvattnet används till.

För att kunna jämföra taxor har VA-Sverige skapat en standard för beräkning av vad en hyresfastighet ska kosta. En hyresfastighet är vad vi kallar Typhus B.

För typhus B, ett flerbostadshus med 15 lägenheter, med cirka 800 kvadratmeter tomtyta och en förbrukning på cirka 2 000 kubikmeter vatten per år, innebär det en ökad kostnad med cirka 83 kr per månad för hantering av dricks-, spill- och dagvatten. I ett hus med fler lägenheter blir kostnaden lägre.