Dela sidan på sociala medier

Vem beslutar om VA-taxan?

Det är kommunfullmäktige i i kommunen som tar beslut om VA-taxan.

LBVA har i uppdrag att föreslå justeringar av VA-taxan i Halmstad och Laholm i syfte att uppnå kostnadstäckning för kommunens VA-verksamhet.