Dela sidan på sociala medier

Vad blir höjningen för boende i lägenhet i Laholm?

Boende i flerfamiljshus, som bor i hyreslägenhet utan vattenmätare, påverkas indirekt av höjningen. Det är fastighetsägaren som fördelar fastighetens totala förbrukningskostnad på antal lägenheter. Boende i lägenhet utan vattenmätare förbrukar ofta mer dricksvatten än villaägare då de inte är medvetna på samma sätt om hur mycket dricksvatten hushållet förbrukar och vad dricksvattnet används till.

För att kunna jämföra taxor har VA-Sverige skapat en standard för beräkning av kostnader för flerfamiljshus - det vi kallar Typhus B. Denna taxa används för flerfamiljshus med fler än 8 lägenheter.

Typhus B är ett flerbostadshus med 15 lägenheter, 800 kvadratmeter tomtyta och en förbrukning på 2 000 kubikmeter vatten per år. Taxan avser både dricks-spill- och dagvatten. Den totala årskostnaden ökar från 69 860 kr till 79 890 kr inklusive moms per år, et vill säga en ökning med 10.030 kr per år (835 kr per månad). I ett hus med fler lägenheter blir kostnaden lägre.