Dela sidan på sociala medier

Vad blir höjningen för en normal villa i Laholm?

För att kunna jämföra taxor har VA-Sverige skapat en standard för beräkning av vad en normalvilla ska kosta. En normalvilla är vad vi kallar Typhus A.

Typhus A är ett enbostadshus med 800 kvm tomtyta och en årlig förbrukning på 150 kubikmeter vatten. I denna beräkning utgår vi från att villan är ansluten till dricks-, spill och dagvatten.

Utifrån dessa kriterier beräknas de fasta och rörliga avgifterna vilket i detta fall innebär att brukningsavgifterna ökar från 6 525 kr till 7 390 kr, inklusive moms per år. Det blir alltså en ökning med 865 kr per år (cirka 72 kr per månad).