Dela sidan på sociala medier

Varför höjs VA-taxan i Laholm?

VA-taxan i Laholm har inte justerats sedan årsskiftet 2017/2018. Omvärldsläget med ökade kostnader för entreprenad, materiel och el samt ökade kapitaltjänstkostnader gör att tidigare beslut behöver omvärderas.