Dela sidan på sociala medier

Beräkna din anläggningsavgift

Här kan du göra en preliminär beräkning för vad det skulle kunna kosta att ansluta din bostad till kommunalt VA. Beräkningen gäller för bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet (ett enbostadshus, stuga eller fritidshus räknas som en lägenhet). Detta regleras i §3 i gällande VA-taxa för Halmstads och Laholms kommun.

Priset endast är preliminärt och den faktiska anläggningsavgiften räknas fram när anvisningen till kommunalt VA sker. Beräkningen görs utifrån årets gällande VA-taxa.

Beräkna din anläggningsavgift för flerbostads- och enbostadshus, stuga eller fritidshus

Typer av vatten
Sätt ett kryss i rutorna för vilken typ av vatten det gäller.
Ange antal lägenheter i fastigheten
Ange tomtytans areal i kvadratmeter


Beräkna din anläggningsavgift när din fastighet är utanför verksamhetsområdet (VO)

Här ser du en prislista för anslutning av kommunalt VA. Listan gäller endast för en till tvåbostadshus.

Det kan vara möjligt att ansluta din fastighet till kommunalt VA utanför verksamhetsområdet. Vid varje tillfälle måste det göras en bedömning om det är möjligt att ansluta just din fastighet.

För övriga fastigheter görs en bedömning gällande möjligheten till
anslutning och en prövning avseende anläggningsavgiften.

Alla förändringar som sker på fastigheten ska anmälas till LBVA.

Anläggningsavgifter för en- till tvåbostadshus (inklusive moms)

Anslutning till dricks- och spillvatten

Utanför VO

Enbostadshus dricks- och spillvatten

127 600 kr

Tvåbostadshus dricks- och spillvatten

144 000 kr

Enbostadshus dricksvatten

74 900 kr

Tvåbostadshus dricksvatten

81 050 kr

Enbostadshus dricksvatten vid befintlig anslutning till spillvatten

74 900 kr

Tvåbostadshus dricksvatten vid befintlig anslutning till spillvatten

81 050 kr

Enbostadshus spillvatten

91 500 kr

Tvåbostadshus spillvatten

101 750 kr

Enbostadshus spillvatten vid befintlig anslutning till dricksvatten

91 500 kr

Tvåbostadshus spillvatten vid befintlig anslutning till dricksvatten

101 750 kr