Dela sidan på sociala medier

Beräkna din anläggningsavgift

Här kan du göra en preliminär beräkning för vad det skulle kunna kosta att ansluta din bostad till kommunalt VA. Beräkningen gäller för bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet. Detta regleras i §3 i gällande VA-taxa för Halmstads och Laholms kommun.

Priset endast är endast preliminär och den faktiska anläggningsavgiften räknas fram i samband med inlämnad servisanmälan och vid faktisk tidpunkt som inkoppling till kommunalt VA sker. Beräkningen är gjord utifrån
årets gällande VA-taxa.

Beräkna din anläggningsavgift

Typer av vatten
Sätt ett kryss i rutorna för vilken typ av vatten det gäller.
Ange antal lägenheter i fastigheten
Ange tomtytans areal i kvadratmeter

Kontakt

Laholmsbuktens VA
Box 246
301 06 Halmstad

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se
Om webbplatsen

Organisationsnummer: 212000-1215
Bankgiro: 5168-9370
Postgiro: 640 71 72-3