Dela sidan på sociala medier

Kostnad för avledning av dagvatten

När du är ansluten till det kommunala vatten- och avloppsnätet betalar du ofta också en avgift för dagvattenhantering.

Brukningskostnaden är en fast avgift som avser avledning av dagvatten och varierar beroende på tomtstorleken. Har du en större tomt betalar du en högre dagvattenkostnad. Detta eftersom det är längre ledningar i anslutning till tomten som behöver underhållas.

Dagvattenhanteringen består av två delar

Dagvatten fastighet syftar på de dagvattenledningar till fastigheten som kan avleda regn-/smältvatten från dränering och stuprör.

Dagvatten gata syftar på dagvattenledningar och rännstensbrunnar som avleder dagvatten från gatorna i området.

Både dessa delar ingår i kostnaden för dagvattenhanteringen. Om din fastighet ligger inom verksamhetsområdet och det finns en anslutningspunkt till dagvattennätet behöver du betala för dagvattenhantering även om du inte är påkopplad till dagvattennätet.

Dagvattenkostnaden på fakturan

Bor du i Halmstads kommun är det Tomtyteavgift på faktura som avser kostnaden för dagvatten. Brukningsavgiften avser varje påbörjad 100-tal m². Exempel: En fastighet med tomtyta 407 m² delas på 100 och räknas som 5 tomtyteavgifter. En bostadsfastighet betalar aldrig mer än för 1200 m².

Bor du i Laholms kommun är det Dagvatten Bostad på fakturan som avser kostnaden för dagvatten. Här finns det tre kostnadsnivåer som är beroende av antal lägenheter (bostadsenheter) och vilken typ av fastighet det gäller.

Se fakturabeskrivning här. Pdf, 426 kB.

Se relaterade länkar för utförligare information.