Dela sidan på sociala medier

Överhaltsavgift - kostnad för utsläpp

När ett företag har utsläpp med större föroreningshalt än ett vanligt hushåll så måste företaget betala en överhaltsavgift. Avgiften finns beskriven i VA-taxan för HalmstadPDF och VA-taxan för LaholmPDF, och beräknas på utsläppet av vissa specifika ämnen.

Anledningen till att avgiften tas ut är att avloppsreningsverket blir belastat av de extra utsläppen. I den vanliga taxan betalar man enbart för en mindre mängd föroreningar.

Kontakt

Laholmsbuktens VA
Box 246
301 06 Halmstad

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se
Om webbplatsen

Organisationsnummer: 212000-1215
Bankgiro: 5168-9370
Postgiro: 640 71 72-3