Dela sidan på sociala medier

Överhaltsavgift - kostnad för utsläpp

När ett företag har utsläpp med större föroreningshalt än ett vanligt hushåll så måste företaget betala en överhaltsavgift. Avgiften finns beskriven i VA-taxan för HalmstadPDF och VA-taxan för LaholmPDF, och beräknas på utsläppet av vissa specifika ämnen.

Anledningen till att avgiften tas ut är att avloppsreningsverket blir belastat av de extra utsläppen. I den vanliga taxan betalar man enbart för en mindre mängd föroreningar.

Kontakt

Laholmsbuktens VA AB
Box 149
301 04 Halmstad

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se
Om webbplatsen

Organisationsnummer: 559227-1752
Bankgiro: 5423-8837
Postgiro: 95 94 10-2