Dela sidan på sociala medier

Överhaltsavgift - kostnad för utsläpp

När ett företag har utsläpp med större föroreningshalt än ett vanligt hushåll så måste företaget betala en överhaltsavgift. Avgiften finns beskriven i VA-taxan för Halmstad Pdf, 109.3 kB. och VA-taxan för Laholm Pdf, 105.1 kB., och beräknas på utsläppet av vissa specifika ämnen.

Anledningen till att avgiften tas ut är att avloppsreningsverket blir belastat av de extra utsläppen. I den vanliga taxan betalar man enbart för en mindre mängd föroreningar.