Dela sidan på sociala medier

VA-taxa i Halmstad 2023

VA-taxan ser olika ut beroende på om du till exempel bor i villa eller äger en stor industrifastighet. om du vill koppla in kommunalt vatten och avlopp betalar du först en engångssumma för att anslutning till ledningsnätet (anläggningsavgift). Sedan betalar du en löpande  brukningsavgift för användandningen av vatten och avlopp.

Anläggningsavgiften

Taxan grundas på fyra parametrar för bostadsfastigheter och tre för annan fastighet. Du kan läsa mer om detta i §5 och §6 i Halmstads VA-taxa (se PDF nedan under relaterade länkar).

  • servisavgift - avgift för ledning från förbindelsepunkt till del allmänna ledningsnätet
  • förbindelsepunktsavgift  - avgift för anslutning vid tomtgränsen
  • tomtyteavgift - baseras på tomtens storlek
  • lägenhetsavgift - betalas per lägenhet, villa eller motsvarande
 Priser inkl. momsBostadsfastighet eller motsvarandeAnnan fastighet
Servisavgift

72 000 kr

72 000 kr

Förbindelsepunktsavgift

31 000 kr

31 000 kr

Avgift per m² tomtyta

40 kr

50 kr

Lägenhetsavgift

20 500 kr/lgh eller motsvarande

0 kr


Kostnaden för att ansluta en fastighet till det allmänna vatten- och avloppsnätet beror på vilka nyttigheter (dricks-, spill- och dagvatten) fastigheten har behov av.

Vill du få fram kostnaden för att ansluta en villa till dricksvatten, spillvatten och dagvatten multiplicerar du alltså din tomtyta med 40 kr och lägger därefter till de tre avgifterna ovan.

Brukningsavgift

Lägsta grundavgift för både vatten och avlopp är 2 250 kr/år.  
För varje använd m³ vatten och avlopp är priset 13,50 kr/m³.

För merparten av våra abonnenter tillkommer en avgift per m² tomtyta för bortledning av dagvatten. Alla betalar 85 kr per påbörjad 100 m² tomtyta (maxtaxa för enbostadshus: 1020 kr). Läs mer om brukningsavgiften i §13 i Halmstads VA-taxa (se PDF nedan under relaterad länkar).

Brukningsavgift för normalvilla inklusive moms:


Normal villa

Normalförbrukning 150 m³

2 025 kr

Tomtyta 800 m²

680 kr

Fast avgift

2 250 kr

Summa inkl. moms

4 955 kr


Brukningsavgift för obebyggd fastighet inklusive moms:


Normal villa

Tomtyta 800 m²

680 kr

Fast avgift

1 125 kr

Summa inkl. moms

1 805 kr