Dela sidan på sociala medier

Enkät om VA-taxan

Vi tittar just nu på hur VA-taxan kan förändras för att gynna er vattensmarta kunder. Det ska löna sig att spara på vårt viktiga dricksvatten och det ska kosta att inte spara på det.

Som ett underlag för det arbetet är vi mycket tacksamma om du kan tänka dig att svara på det sex frågor korta frågeformuläret nedan. Det tar bara några minuter. Tack för hjälpen!

Först en fråga om dig som kund. Bor du i:
Först en fråga om dig som kund. Bor du i:Vad gör du idag för att minska din vattenförbrukning? Kryssa i alla åtgärder du gör idag.
Vad gör du idag för att minska din vattenförbrukning? Kryssa i alla åtgärder du gör idag.

Vilka av nedanstående alternativ skulle du kunna tänka dig att göra för att minska din vattenförbrukning, om det skulle innebära att du fick en lägre VA-taxa?
Vilka av nedanstående alternativ skulle du kunna tänka dig att göra för att minska din vattenförbrukning, om det skulle innebära att du fick en lägre VA-taxa?
Vad skulle du vilja ha för verktyg för att kunna följa din vattenförbrukning? Kryssa i alla du kan tänka dig att använda.
Vad skulle du vilja ha för verktyg för att kunna följa din vattenförbrukning? Kryssa i alla du kan tänka dig att använda.

En så kallad differentierad taxa syftar till att omfördela kostnader så att de som använder mycket vatten också betalar ett högre literpris. Vad tycker du om en sådan VA-taxa, där priset styrs mer av din förbrukning av vatten än idag?
Bestäm en gradering för varje delfråga
  0 1 2 3 4 5
Betyg 0 = negativt. 5 = positivt
Vad driver dig att vilja minska din förbrukning? Kryssa i det alternativ som bäst stämmer på dig
Vad driver dig att vilja minska din förbrukning? Kryssa i det alternativ som bäst stämmer på dig