Dela sidan på sociala medier

Översvämning

Vid kraftiga skyfall eller vid stort vattenflöde i vattendragen under vintern kan det hända att du råkar ut för översvämning på din tomt eller i din källare. Det finns saker du som fastighetsägare kan göra för att förebygga översvämningar. Här får du också tips om vad du bör göra om olyckan skulle vara framme.

Klimatförädringarna påverkar olika delar av landet på olika sätt. De senaste åren har kraftiga regn blivit allt vanligare, och med nederbörden kommer ibland översvämningar. Lokala skyfall kan översvämma dag- och avloppssystemet. Den som har en fastighet nära vatten, eller där problem brukar uppstå bör ha viss beredskap. Många tips hittar du på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsida Din säkerhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vad gör man vid en källaröversvämning?

Om du skulle råka ut för källaröversvämning är det viktigt att du meddelar ditt försäkringsbolag och kommunens VA-verksamhet. Blankett för ansökan om ersättning för skada i samband med källaröversvämning Pdf, 61.3 kB, öppnas i nytt fönster. hittar du här. När du anmäler källaröversvämningar lämnar du värdefull information och kunskap om ledningsnätets funktion och kondition.

Checklista

  • Bryt strömmen i de översvämmade lokalerna (men se till att eventuell dräneringspump inte stannar)
  • Flytta fuktkänsliga inventarier
  • Skaffa hjälp med länspumpning
  • Var noga med hygienen om avloppsvatten trängt in
  • Ring ditt försäkringsbolag
  • Ordna hjälp med skadereglering och uttorkning
  • Anmäl översvämningen till Laholmsbuktens VA
  • Eventuella ersättningskrav måste meddelas skriftligt

Ersättning

Skadan ska först anmälas till försäkringsbolaget som gör en skadevärdering. Eventuell rätt ersättning till ersättning från kommunens VA-verksamhet utreds för varje specifikt fall.

Som fastighetsägare ansvarar du själv för att bekosta sanering och reparation i samband med översvämningar i fastigheten som orsakats av fel, stopp eller överbelastning i fastighetens ledningar. Kommunens VA-verksamhet är endast ansvarig om översvämningarna beror på fel eller stopp i de allmänna ledningarna utanför fastigheten. Gränsen mellan vad som räknas som fastighetens ledningar och de kommunala ledningarna går vid förbindelsepunkten, som normalt sett är placerad en halvmeter utanför tomtgränsen.

Om felet finns i de allmänna ledningarna ska en skriftlig begäran om ersättning skickas till:
Laholmsbuktens VA
Box 149
301 04 Halmstad

Du måste bifoga kopior på fakturor, en beskrivning av händelseförloppet och ritningar på fastighetens VA-installation.