Dela sidan på sociala medier

Så jobbar LBVA med anledning av coronaviruset

Dricksvatten i kranen och att kunna att spola på toaletten är exempel på viktiga tjänster för att vårt samhälle ska fungera. Här kan du läsa om hur vi på LBVA jobbar för att säkerställa att våra tjänster fungerar på ett tryggt och säkert sätt under Corona-viruset.

Laholmsbuktens VA AB levererar dricksvatten och tar hand om spill och dagvatten. Vi har vidtagit flera åtgärder för att säkerställa funktionen av dessa tjänster t.ex. genom att:

  • Vi följer kontinuerligt rekommendationer och utveckling av Corona (covid-19) och arbetar aktivt med att minska riskerna för smittspridning, både bland våra medarbetare och i samhället.
  • Provtagningspunkterna för dricksvatten justeras i samråd med tillsynsmyndigheten tillfälligt. Vi byter ut provtagning på äldreboenden och förskolor mot provtagning främst på våra egna anläggningar.
  • Laholmsbuktens VA AB följer utvecklingen med corona-viruset noga och har anpassar verksamheten att möta behoven som uppkommer. Bolaget ser på kort sikt inte någon större påverkan på dricksvattenförsörjning eller avloppshantering.
  • Personal på VA-anläggningarna jobbar antingen med förskjuten arbetstid eller utgår från andra anläggnignar än vanligt för att undvika smittspridning.
  • Administrativ personal har möjlighet att arbeta hemifrån.
  • Håller fler möten digitalt.

LBVA har fått betryggande information från Livsmedelsverket att corona-virussmitta inte överförs via dricksvatten och har därför utgångspunkten att vi fortsättningsvis kommer kunna fortsatt driva dricksvattenförsörjningen utan direkt påverkan.

Akuta läckor åtgärdas och planerade arbeten genomförs som vanligt

Det är enbart planerade hembesök som stoppas. Akuta läckor och liknande kommer åtgärdas som vanligt. Vårt arbete med att underhålla och förnya ledningsnätet fortsätter också som vanligt.

Förändringar för dig som kund

Laholmsbuktens VA har återupptagit byten av vattenmätare. Vill du som kund absolut inte få besök av oss kan ni kostnadsfritt avboka bytet.

Svårighet med att betala faktura?

Vi hanterar fakturor på samma sätt som tidigare. För anläggningsavgifter kan det finnas möjlighet till några månaders anstånd. Anstånd måste du som fastighetsägare ansöka om till LBVA innan fakturan förfaller.

För brukningsavgifter kan det finnas möjlighet till en amorteringsplan. Amorteringsplan måste du som fastighetsägare ansöka om innan fakturan förfaller. Det ansöker du om hos Halmstads Energi och Miljö AB som sköter debiteringen åt LBVA AB.

Tänk på att alltid göra ansökningar innan fakturan förfaller. Förfallna fakturor går med automatik till inkasso och att det även utgår ränta för obetalda belopp.

Corona och vatten

Det inget som tyder på att det kan ske smittspridning eller överlevnad av covid-19 i dricksvatten eller avloppsvatten enligt en rapport från WHO och Unicef från den 3 mars 2020. Läs mer på branschorganisationen Svenskt Vattens hemsida Länk till annan webbplats..

Det finns i inga uppgifter om att personer smittats genom att ha ätit mat eller druckit vatten. Coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19 smittar i första hand mellan människor eftersom den är en så kallad droppsmitta. Läs mer om covid-19 på Folkhälsomyndighetens hemsida Länk till annan webbplats..

När det gäller arbete med avloppsvatten så använder vi oss av de normala skyddsåtgärder mot smitta som alltid tas när vi arbetar med avloppsvatten. Det finns många olika typer av smittförande virus och bakterier i avloppsvattnet, och detta är något vi har rutiner för hur vi skyddar oss mot.