Dela sidan på sociala medier

Vanliga frågor

Ska du köpa nytt kök? Eller har du stopp i avloppet? Här har vi samlat svaren på de vanligaste frågorna vi får på Laholmsbuktens VA. Hittar du inte det du undrar över så ring 035-13 70 00.

 • Vid kokningsrekommendation av dricksvatten

  När vi rekommenderar att dricksvattnet ska kokas så beror det på att det finns risk för bakterier i vattnet. Eftersom bakterier, virus och parasiter dör när vattnet kokas ska du:• Koka allt vatten som ska drickas eller användas i matlagning.
  • Koka upp vattnet i en kastrull eller vattenkokare tills det bubblar kraftigt.
  • Hälla upp det kokta dricksvattnet i väl rengjord kanna, flaska eller annan behållare och låter det svalna.
  Det kokta vattnet används till att:
  • blanda saft eller andra drycker med vatten
  • brygga kaffe
  • göra is
  • skölja frukt och grönsaker (som inte ska kokas)
  • borsta tänderna.
 • Inspekterar LBVA vattenledningar som tillhör privata fastighetsägare?

  LBVA inspekterar VA-ledningar fram till tomtgränsen, inte ledningar på privata tomter eller i privata fastigheter. Om LBVA behöver undersöka och inspektera VA-ledningar inom tomter så sker det efter kontakt med fastighetsägaren. Tänk på att Laholmsbuktens VAs personal kommer alltid i bilar märkta med Laholmsbuktens VA och bär alltid legitimation när vi har ett ärende. För det mesta har du alltid fått information från oss, eller varit i kontakt på annat sätt, innan vi besöker er.
 • Dåligt vattentryck i kranen

  Om du har dåligt vattentryck så kontrollera om det är lika dåligt tryck i alla kranar i huset. Om inte, kontrollera så att silarna inte är igensatta. Kontrollera sedan om ventilerna vid vattenmätaren är öppna.Om problemet kvarstår så fråga dina grannar om de har samma problem. Är det bara du som har problem med vattentrycket så beror det troligen på serviserna till din fastighet eller ledningarna i din fastighet. Kontakta då en VVS-tekniker. Bor du i en hyreslägenhet så kontaktar du din fastighetsskötare.Om grannarna har samma problem, gör då anmälan till LBVA via e-post eller ring Halmstad Direkt.Observera - Om vattnet har varit avstängt När vattnet kommer tillbaka efter en avstängning kan det vara grumligt eller missfärgat. Det är inte farligt för hälsan, men undvik att tvätta kläder innan du har spolat ur kranen. Annars finns risk att kläderna blir missfärgade.Gör så här! Spola i kallvatten i kranen en stund (ibland upp till 30 minuter) så brukar vattnet bli klart igen. Om vattnet verkar bubbligt så beror det på att det har kommit luft i ledningarna.  
 • Dricksvattnet har konstig smak eller lukt

  Om ditt dricksvatten luktar eller smakar konstigt råder vi dig att spola kallvatten i alla dina kranar i minst 30 minuter.Om problemet kvarstår så fråga dina grannar om de har samma problem. Är det bara du som har problem med att dricksvattnet luktar eller smakar konstigt så beror det troligen på serviserna till din fastighet eller ledningarna i din fastighet. Kontakta då en VVS-tekniker. Bor du i en hyreslägenhet så kontaktar du din fastighetsskötare. Om grannarna har samma problem, gör då en anmälan till LBVA via e-post eller ring Halmstad Direkt.Observera - Om vattnet har varit avstängt När vattnet kommer tillbaka efter en avstängning kan det vara grumligt eller missfärgat. Det är inte farligt för hälsan, men undvik att tvätta kläder innan du har spolat ur kranen. Annars finns risk att kläderna blir missfärgade.Gör så här! Spola i kallvatten i kranen en stund (ibland upp till 30 minuter) så brukar vattnet bli klart igen. Om vattnet verkar bubbligt så beror det på att det har kommit luft i ledningarna. 
 • Dricksvattnet har annorlunda färg

  Om ditt dricksvatten har en konstig färg kan det bero på allt från arbete i ledningsnätet, läckage från fjärrvärme eller problem i din fastighet.Fråga dina grannar om de har samma problem. Är det bara du som har problem med missfärgat dricksvatten så beror det troligen på serviserna till din fastighet eller ledningarna i din fastighet. Kontakta då en VVS-tekniker. Bor du i en hyreslägenhet så kontaktar du din fastighetsskötare.Om grannarna har samma problem, gör då anmälan till LBVA via e-post eller ring Halmstad Direkt. Observera - Om vattnet har varit avstängt När vattnet kommer tillbaka efter en avstängning kan det vara grumligt eller missfärgat. Det är inte farligt för hälsan, men undvik att tvätta kläder innan du har spolat ur kranen. Annars finns risk att kläderna blir missfärgade.Gör så här! Spola i kallvatten i kranen en stund (ibland upp till 30 minuter) så brukar vattnet bli klart igen. Om vattnet verkar bubbligt så beror det på att det har kommit luft i ledningarna.
 • Dricksvattnet är grumligt

  Om ditt vatten är grumligt kan det bero på att vattnet har varit avstängt. Spola kallvatten i alla dina kranar till vattnet blir klart igen.Om problemet kvarstår så fråga dina grannarna om de har samma problem. Är det bara du som har problem beror det troligen på serviserna till din fastighet eller ledningarna i din fastighet. Kontakta då en VVS-tekniker. Bor du i en hyreslägenhet kontaktar du din fastighetsskötare.Om grannarna har samma problem, gör en anmälan till LBVA via e-post eller ring Halmstad Direkt. Observera - Om vattnet har varit avstängt När vattnet kommer tillbaka efter en avstängning kan det vara grumligt eller missfärgat. Det är inte farligt för hälsan, men undvik att tvätta kläder innan du har spolat ur kranen. Annars finns risk att kläderna blir missfärgade.Gör så här! Spola i kallvatten i kranen en stund (ibland upp till 30 minuter) så brukar vattnet bli klart igen. Om vattnet verkar bubbligt så beror det på att det har kommit luft i ledningarna.
 • Om asbest i ledningsnätet

  Enligt Världshälsoorganisationen WHO finns det inga bevis för att asbest i dricksvatten påverkar människors hälsa. Därför finns inget hälsorelaterat riktvärde för asbest i dricksvatten. Livsmedelsverket bedömer inte heller att det utifrån dagens kunskapsläge finns bevis för att asbest i dricksvattenledningar medför hälsoeffekter.

  Däremot är hälsorisken stor för vår personal när de arbetar med ledningarna. När ledningen kapas vid lagning frigörs asbestfibrerna i luften, vilket ställer stora krav på arbetsmiljön och säkerhet för omgivningen. LBVA:s personal är certifierade för arbeten med asbestledningar. När ledningarna sågas av vattenbegjuts de först. Därefter plastas rördelen in innan den transporteras bort till deponi.

  I Sverige lades asbestcementrör (eternit var vanligt) inom dricksvattenförsörjningen fram till slutet av 1970-talet. 10-15 procent av materialet i asbestcementrören är asbest. I rören ligger asbestfibrerna inbäddade i cementen som armering, och kommer inte i kontakt med dricksvattnet.
  Läs mer om asbest och asbestfibrer på Svenskt vattens webbplats Länk till annan webbplats.
 • Anslutning av vatten och avlopp

  Vill du ansluta din fastighet till den allmänna vatten- och avloppsanläggningen kontaktar du Laholmsbuktens VA. Du kan då få svar på om det är möjligt att ansluta din fastighet och vad kostnaden i så fall blir
 • Hårt eller mjukt vatten

  Om vattnet är hårt eller mjukt beror på hur mycket kalcium- och magnesiumjoner det innehåller. Vatten med en hög halt av dessa joner kallas hårt vatten och vatten med låg halt kallas mjukt vatten. Hårt vatten kan orsaka kalkutfällningar, till exempel på diskbänken och i vattenkokaren.Vattnets hårdhet angest i tyska hårdhetsgrader,dH. 1 dH motsvarar 10 mg kalciumoxid per liter vatten.
  0-2: mycket mjukt
  2-5: mjukt
  5-10: medelhårt
  10-21: hårt
  över 21: mycket hårt
  Mjukt vatten innebär att man kan dosera lite tvätt- och rengöringsmedel.Halmstad
  I hela Halmstads kommun är vattnet mjukt. Mätt i enheten dH är hårdheten ca 3-5.
  Laholm
  Veinge, Genevad, Öringe, Lilla Tjärby, Laholm: 4
  Vissa delar av Laholm som till exempel industriområdet samt Blåkulla får vatten både från Veinge och Skottorps vattenverk: 4-7Skottorp, Mellbystrand, Hasslöv, Vallberga, Ränneslöv, Våxtorp och Skummeslöv: 7Knäred: 5, Ysby: 4, Hishult: 7, Skogaby: 5, Mästocka: 3
 • Hur gör jag om jag misstänker en vattenläcka?

  Misstänker du en vattenläcka, ring vår felanmälan 035-13 70 00.
  Vattenläckor från större ledningar i gatan lagas av Laholmsbuktens VA.
  Vattenläckor i bostaden eller på tomten ansvarar du som fastighetsägare för. Du kontaktar enklast en VVS-firma för att få hjälp att hitta läckan och laga den. Behöver vattnet till din fastighet stängas av, så kontaktar du oss via 035-13 70 00.
 • Stopp i avloppet

  Först måste du ta reda på om stoppet finns på din egen fastighet, eller kommunens ledningar ute i gatan.Är stoppet i dina ledningar, kontakta en slamsugningstjänst för att få hjälp att åtgärda problemet.Är stoppet i kommunens ledningar, kontakta felanmälan, 035-13 70 00.Kontakta alltid ditt försäkringsbolag om stoppet orsakat materiella skador. Läs mer om hur du förebygger stopp i avloppet och förhindrar översvämningar i din bostad. Har du en inspektiosnbrunn i tomtgränsen, titta ner i brunnen. Om det står vatten i servisbrunnen finns stoppet på kommunens ledning. Om det inte står vatten i servisbrunnen finns stoppet på fastighetens ledning.

Vattenmätare

 • Vad är en vattenmätare?

  Vattenförbrukning mäts genom en vattenmätare. Den sitter på ledningen som går in i fastigheten, och mäter det vatten som förbrukas i hushållet.
 • Godkänd plats för vattenmätare

  Alla som har en vattenmätare ska ha en godkänd plats för mätaren. Tänk på att den ska sitta på en frostfri plats för att undvika att vattnet i ledningarna fryser och orsakar läckor. Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta LBVA på 035-13 70 00 eller direkt@halmstad.se.
 • Avläsning av vattenmätare

  Vattenförbrukning mäts genom en vattenmätare. Den sitter på ledningen som går in i fastigheten, och mäter det vatten som förbrukas i hushållet. För de fastigheter som har en villamätare byter vi vattenmätaren var tionde till tolfte år. Övriga vattenmätare byts vart femte år.Alla som har en vattenmätare ska ha en godkänd plats för mätaren. Har du frågor om din faktura eller avläsning av vattenmätare är du alltid välkommen att kontakta oss på 010-164 60 00 kl. 09-15 eller avlasning@lbva.se.
 • Byte av vattenmätare

  För att säkerställa att din vattenmätare fungerar som den ska byter vi ut den ungefär vart tionde år. När det är dags att byta din vattenmätare får du ett brev från oss. Innan bytet måste du kontrollera att mätaren är lätt åtkomlig och att avstängningsventiler fungerar. Mätarbytet kostar inget.
 • Innan mätarbytet

  Vattenmätaren ska sitta i en konsol och ha en avstängningsventil såväl före som efter mätaren. Saknas konsol behöver du installera en innan vi kan sätta upp den nya mätaren. Kontakta en rörläggare för arbetet med att sätta upp en konsol. Tänk på att mätaren ska vara lätt åtkomlig. Det är viktigt att du kontrollerar att ventilerna fungerar innan mätarbytet. Dessa måste fungera dels för att du som fastighetsägare ska kunna stänga av vattnet vid en eventuell vattenläcka, dels för att vi enkelt ska kunna byta din vattenmätare. De flesta försäkringsbolag kräver också att du har godkända och fungerande avstängningsventiler.Vattenmätaren ska vara lätt att komma åt. Inbyggda eller blockerade mätare måste göras åtkomliga för vår personal vid mätarbyte.
 • Boka om tiden för mätarbyte

  Om inte tiden passar måste du boka om eller av tiden senast klockan 12 vardagen före bokat besök. Följ instruktionerna i brevet, eller kontakta oss på 035-13 70 00 eller direkt@halmstad.se.Om du inte är hemma vid tiden för mätarbytet debiteras du en kostnad för förgävesbesök, enligt gällande VA-taxa. Detsamma gäller om vi av andra skäl inte kan byta vattenmätaren, till exempel om du inte har fungerande avstängningsventiler eller mätaren inte är åtkomlig.
 • Hur går ett mätarbyte till?

  1. Kontrollera att ventilerna fungerar innan den bokade tiden. Om ventilerna går trögt eller inte stänger, kontakta en rörläggare för åtgärd. Plocka undan kring vattenmätaren.
  2. Laholmsbuktens VAs personal kommer alltid i vita bilar märkta med Laholmsbuktes VA och bär legitimation. Mätarbytet tar oftast kortare än 15 min.
  3. Mätaren byts. Den nya mätaren ska sitta mellan 7-10 år.
 • Efter mätarbytet

  Vid byte av en gammal vattenmätare till en ny kan det ibland uppstå oljud. Det beror på att den nya mätaren har en inbyggd backventil. Utan backventil kan ljudet fortplanta sig in till grannen och vidare för att så småningom ebba ut. Hela ledningsnätet fungerar då som en stor stötdämpare. Med en backventil stannar tryckstöten kvar i fastigheten. Det finns tryckstötsdämpare i handeln som man kan låta montera in. Denna åtgärd får fastighetsägaren själv ordna och bekosta.Kondens och imma
  Efter bytet kan det uppstå kondens, vattendroppar, utanpå eller i själva mätaren. Detta är normalt och försvinner av sig självt efter ett tag. Kondens är vanligt om det är varmt ute eller om du har mätaren i ett varmt rum, till exempel ett pannrum. Kondens och imma bildas om temperaturerna är väldigt olika. Det finns alltid vatten i mätaren, men om mätaren är varm och det strömmar kallt vatten genom den är det extra vanligt med kondens och imma.
 • Ditt ansvar som fastighetsägare

  Som fastighetsägare ansvarar du för att vårda vattenmätaren.Det innebär bland annat att skydda den mot frost och påverkan, samt mot återströmning av varmvatten och annan skadlig värmepåverkan. Anslutningar av ventiler och rör skall vara i bra skick och skötas. Om vattenmätaren inte sköts kan du som fastighetsägare bli ersättningsskyldig för kostnaden för att åtgärda eller byta mätaren.Fastighetsägarens ansvar är reglerat i vattentjänstlagen.Vid väsentliga brister kan Laholmsbuktens VA neka en fastighet att vara kopplad till VA-ledningsnätet. Om en skada på fastighetens VA-installation uppstår vid mätarbyte så är det fastighetsägaren som ansvarar för åtgärd och kostnader.
 • Så kontrollerar du dina avstängningsventiler

  Stäng ventilen innan mätaren (mellan mätaren och förbindelsepunkten) och öppna en kran. Om mätaren står stilla (kugghjulet inte snurrar) och inget vatten rinner fungerar ventilen. Kontrollera även att ventilen efter mätaren fungerar.Det finns ett antal olika avstängningsventiler till vattenmätare. Om du har en avstängningsventil med svart ratt märkt LK580, så måste den bytas innan det är dags för mätarbytet då den inte längre är godkänd.
 • Hur åtgärdar jag brister i min VA-installation?

  Kontakta en rörläggare om du behöver åtgärda brister på din VA-installation, till exempel byta ventiler. Laholmsbuktens VA samverkar oftast med rörläggaren och utför mätarbytet vid samma tillfälle som bristerna åtgärdas.Vattenmätaren ska placeras enligt svensk standard. Mätaren monteras i horisontell fast förankrad mätarkonsol och förses med avstängningsventiler.Huvudmannen (kommunen) tillhandahåller och äger vattenmätaren. Fastighetsägaren är skyldig att vårda vattenmätaren samt se till att den är lätt åtkomlig för avläsning, kontroll och byte.Vattenmätarkonsol, avstängningsventiler med kopplingar före och efter vattenmätaren samt kontrollerbart återsugningsskydd (backventil) är fastighetsägarens egendom. Backventilen skall uppfylla kraven enligt SS-EN 1717, och placeras på ledningen efter B-ventilen.Mätaren får inte byggas in. Tung utrustning får inte heller placeras framför den.Mätaren ska placeras så att den skyddas mot frysning, värmepåverkan och yttre åverkan. Väggparti och golv bör tåla spill och läckage av vatten. Utrymmet bör vara väl ventilerat för att undvika fukt- och mögelskador. Om vattenanslutningen till mätaren är större än 50 millimeter bör golvbrunn finnas.
 • Uppsättning av vattenmätare

  Uppsättning av vattenmätare görs av personal från Laholmsbuktens VA. Innan vattenmätaren kan monteras ska fastighetsägaren sätta upp vattenmätarkonsol, avstängningsventiler med kopplingar före och efter vattenmätaren samt backventil.Om detta inte är korrekt monterat när mätartekniker från Laholmsbuktens VA kommer ut för att sätta upp mätaren kan fastighetsägaren bli debiterad för så kallat ”förgävesbesök” enligt gällande VA-taxa.Vattenmätarens placering ska godkännas av Laholmsbuktens VA. Vattenmätaren måste vara monterad vid slutbesiktning.
 • Måste jag ha mätarkonsol?

  Ja. För att kunna utföra bytet effektivt skall mätaren sitta i en konsol.
 • Mätaren är inbyggd. Byter ni mätaren ändå?

  Nej. Mätaren skall vara lätt tillgänglig vid bytet och får inte byggas in.
 • Måste båda ventilerna fungera vid vattenmätaren?

  Ja, för din säkerhet och för att bytet skall gå så bra som möjligt skall det finnas två ventiler i mätarkonsol.
 • Det finns bara en ventil efter mätaren, men ni kan väl stänga i gatan?

  Nej. Det skall finnas två ventiler vid mätarplatsen med konsol.