Dela sidan på sociala medier

Årsredovisning på Laholmsbuktens VA

Laholmsbuktens VA AB (nedan kallad LBVA) startades 1 januari 2020 och ägs av Laholms och Halmstads kommuner till lika delar. Under nio år dessförinnan bedrevs verksamheten som en gemensam nämnd, med Halmstads kommun som värdkommun och förvaltningen för LBVA var då en del av Halmstads kommuns förvaltningsorganisation.


LBVA är ett driftsbolag som långsiktigt ska ansvara för drift och underhåll samt förnyelse och utveckling av kommunernas allmänna VA-anläggningar. Bolaget har som grunduppdrag att leverera hållbara vattentjänster, vilket innebär att vi arbetar för en hållbar framtid med rent dricksvatten, friska vattendrag och hav för nuvarande och kommande generationer.