Dela sidan på sociala medier

Personuppgifter i faktureringssystem

Laholmsbuktens VA AB (LBVA) är ett driftbolag, som på uppdrag av Laholms och Halmstads kommuner, fakturerar brukningsavgifter (fasta och rörliga) enligt gällande VA-taxa.

Brukningsavgifter är vattenförsörjning, spillvattenavlopp, dag- och dränvattenavlopp från fastighet och dagvattenavlopp från allmän platsmark.

För att kunna fakturera enligt gällande VA-taxa behöver LBVA använda dina personuppgifter för att säkerställa att du betalar för din förbrukning.

De personuppgifter som behandlas är:

  • personnummer (10 siffror för att säkerställa att det är rätt person som debiteras)
  • namn
  • adress
  • telefonnummer
  • fastighetsbeteckning
  • mejladress
  • anläggnings- och mätarnummer.
    Din förbrukning av vatten avläses i vissa fall genom digital vattenmätare

Behandlingen av dina personuppgifter sker med stöd av avtalet gällande användning av allmän vattenanläggning i den kommun du är bosatt – Halmstad eller Laholm.

Det finns ingen möjlighet att vara kund hos LBVA om inte denna behandling av personuppgifter godtas.

LBVA kommer att behålla dina uppgifter så länge du är kund hos bolaget. När en fastighet byter ägare sparas fakturorna i 12 år efter att bytet av vattenmätare har skett. Övriga personuppgifter gallras. Bolaget överför aldrig några personuppgifter till tredje land.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter är Laholmsbuktens VA AB. Du har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter som finns om dig i bolagets verksamhet. Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller missvisande ska du höra av dig till oss.

LBVA använder sig av en utskriftsleverantör för utskick av fakturor på papper.

Kontaktuppgifter till Laholmsbuktens VA

Om du har frågor eller synpunkter kring hur dina personuppgifter hanteras är du välkommen att kontakta oss via e-post, lbva@lbva.se.

Kontaktuppgifter till dataskyddsombud:
e-post: dataskyddsombud@halmstad.se,

Telefon: 035 -13 70 00.

Kontaktuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)

Du kan även lämna klagomål till tillsynsmyndigheten, Integritetsskyddsmyndigheten. Länk till annan webbplats.