Dela sidan på sociala medier

Rätt att göra invändningar

När Laholmsbuktens VA behandlar personuppgifter för att kunna utföra arbetsuppgifter av allmänt intresse eller för att följa ett avtal har du rätt att när som helst invända mot behandlingen. Om vi inte kan visa att det finns tvingande, berättigade skäl att fortsätta att behandla uppgifterna måste vi upphöra med behandlingen.