Dela sidan på sociala medier

Nämnden för Laholmsbuktens VA

Nämnden för Laholmsbuktens VA (LBVA) ansvarar för förvaltning, drift och underhåll av dricksvatten- och avloppsanläggningarna i Laholms och Halmstads kommuner.

Nämnden inrättades 1 januari 2011 och har fem ledamöter och fem ersättare som utses av fullmäktige i Laholms och Halmstads kommuner. Tre ledamöter och tre ersättare kommer från Halmstad och två ledamöter och två ersättare från Laholm. 

Roland Norrman (M)

Ordförande
Laholm
Telefon: 073-830 11 30. E-post: roland.norrman@laholm.se

Carl-Johan Berthilsson (M)

1:e vice ordförande
Halmstad
Telefon: 0703-55 79 79. E-post: carl-johan.berthilsson@halmstad.se

Imre Gulyas (S)

2:e vice ordförande
Halmstad

Johan Karlsson (C)

Ledamot
Halmstad

Andreas Thid (S)

Ledamot
Laholm

Bobbo Nilsson (KD)

Ersättare
Halmstad

Ulla Winblad (S)

Ersättare
Halmstad

Bengt Arne Palm (L)

Ersättare
Halmstad

Gunnar Gullander (C)

Ersättare
Laholm

Rosita Antonsson (S)

Ersättare
Laholm

Kontakt

Laholmsbuktens VA
Box 246
301 06 Halmstad

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se
Om webbplatsen

Organisationsnummer: 212000-1215
Bankgiro: 5168-9370
Postgiro: 640 71 72-3