Dela sidan på sociala medier

Handlingar och protokoll styrelsemöten 2021

Kallelse och handlingar är det beslutsunderlag som skickas ut till ledamöterna innan sammanträdet. I protokollet kan du läsa hur LBVA´s styrelse har beslutat i olika ärenden. Protokollet publiceras på hemsidan när det är justerat.
Handlingar som publiceras på kommunens webbplats är inte alltid fullständiga. Endast handlingar som uppfyller kraven enligt dataskyddsförordningen (GDPR) och offentlighets- och sekretesslagen publiceras.

Har du frågor kan du kontakta LBVA på lbva@lbva.se