Dela sidan på sociala medier

Handlingar och protokoll styrelsemöten

Kallelse och handlingar är det beslutsunderlag som skickas ut till ledamöterna innan sammanträdet. I protokollet kan du läsa hur LBVA´s styrelse har beslutat i olika ärenden. Protokollet publiceras på hemsidan när det är justerat.
Handlingar som publiceras på kommunens webbplats är inte alltid fullständiga. Endast handlingar som uppfyller kraven enligt dataskyddsförordningen (GDPR) och offentlighets- och sekretesslagen publiceras. Originalhandlingen kan begäras ut från bolaget med stöd av offentlighetsprincipen.

LBVA arbetar också med att få handlingar och protokoll tillgänglighetsanpassade.

Under 2023 har styrelsen styrelsemöte 13 februari, 20 mars, 15 maj, 12 juni, 18 september, 20 november samt 15 december.

Har du frågor kan du kontakta Laholmsbuktens VA på lbva@lbva.se