Dela sidan på sociala medier

Upphandlingar

Laholmsbuktens VA AB är ett kommunalt bolag som ägs till lika delar av Laholms och Halmstads kommuner. Bolaget lyder därmed under lagen om offentlig upphandling.

Som kommunalt bolag så upphandlar Laholmsbuktens VA AB varje år varor-, tjänster och entreprenader för 250-300 miljoner per år, där entreprenader står för den största delen.

Hur upphandlingar ska hanteras regleras i Lagen om upphandling för försörjningssektorn, LUF, och Lagen om offentlig upphandling, LOU. Upphandlingarna som Laholmsbuktens VA AB genomför utgår från verksamhetens behov av entreprenader, varor- eller tjänster.

Tycker du som leverantör att det verkar svårt att lämna anbud, eller vill lära dig mer? Få hjälp och stöd på upphandlingsmyndigheten.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Se våra pågående upphandlingar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • Vad innebär det att vara leverantör till Laholmsbuktens VA AB?

  Som leverantör har du efter genomförd upphandling ingått ett gemensamt avtal med Laholmsbuktens VA AB, där båda parter har förbundit sig att följa detta. Avtal kan vara utformade på olika sätt. Det kan vara ett avtal för ett specifikt uppdrag, en viss vara, tjänst eller entreprenad.Avtal tecknas också som ramavtal vilka löper under en begränsad period, där återkommande behov avropas succesivt under avtalsperioden. Ramavtal kan tecknas med en eller flera leverantörer. Om det är tecknat med flera kan avropen ske i rangordning eller genom en så kallad förnyad konkurrensutsättning. Vid rangordning får leverantör med rangordning 1, avropsförfrågan i första hand. Avböjer nummer 1 går det till nummer 2 och så vidare.Vid förnyad konkurrensutsättning skickas avropsförfrågan till alla leverantörer som omfattas av ramavtalet och den som lämnar bäst avropssvar utifrån uppställda krav, tilldelas uppdraget.
 • Hållbarhetskrav i upphandlingar

  Laholmsbuktens VA AB ställer krav på våra leverantörer att de ska vara hållbara som företag:
  • Företaget ska vara registrerat för inbetalning av mervärdesskatt, innehållen preliminär A-skatt, F-skatt och arbetsgivaravgift
  • Företaget ska ha en stabil ekonomi som är anpassad för uppdraget
  • Företaget ska inte ha skulder hos Kronofogden för skatter eller sociala avgifter
  I upphandlingarna ställs det ofta krav på leverantörens kvalitets- och miljöledningssystem samt andra hållbarhetskrav som preciseras i varje upphandling beroende på vad som ska upphandlas.