Dela sidan på sociala medier

Vad innebär det att vara leverantör till Laholmsbuktens VA AB?

Som leverantör har du efter genomförd upphandling ingått ett gemensamt avtal med Laholmsbuktens VA AB, där båda parter har förbundit sig att följa detta. Avtal kan vara utformade på olika sätt. Det kan vara ett avtal för ett specifikt uppdrag, en viss vara, tjänst eller entreprenad.

Avtal tecknas också som ramavtal vilka löper under en begränsad period, där återkommande behov avropas succesivt under avtalsperioden. Ramavtal kan tecknas med en eller flera leverantörer. Om det är tecknat med flera kan avropen ske i rangordning eller genom en så kallad förnyad konkurrensutsättning. Vid rangordning får leverantör med rangordning 1, avropsförfrågan i första hand. Avböjer nummer 1 går det till nummer 2 och så vidare.

Vid förnyad konkurrensutsättning skickas avropsförfrågan till alla leverantörer som omfattas av ramavtalet och den som lämnar bäst avropssvar utifrån uppställda krav, tilldelas uppdraget.