Dela sidan på sociala medier

Tips för att fylla och tömma poolen rätt

Om du använder dricksvatten för att fyllla poolen så slösa inte med vattnet och följ våra tips för att hantera vattnet på ett klokt sätt:

  • Planera din fyllning för den kan ta tid. När du använder en trädgårdsslang eller liknande fyller du poolen med cirka två kubikmeter per timme. Mängden vatten beror på hur mycket vatten som används av andra kunder i närheten.
  • Fyll gärna poolen på natten när övrig vattenförbrukning är lägre. Det är också bra att undvika att fylla poolen samtidigt som din granne.
  • Använd kallvatten istället för varmvatten för att spara på energi.
  • Var uppmärksam så att vattenslangen inte hamnar under vattenytan när du fyller. Annars finns det risk för att det blir baksug i ledningen så att poolvattnet sugs ut i ledningsnätet och förorenar dricksvattnet.
  • Se till att poolen är tät och att reningen fungerar så att du inte behöver fylla den mer än en gång per säsong. Genom att täcka över poolen minskar du dessutom avdunstningen av vatten.

Om det råder bevattningsförbud får du inte fylla din pool.

Kontakt

Laholmsbuktens VA AB
Box 149
301 04 Halmstad

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se
Om webbplatsen

Organisationsnummer: 559227-1752
Bankgiro: 5168-9370
Postgiro: 640 71 72-3