Dela sidan på sociala medier

Grundvatten och kretsloppet

Vattnet vi använder till dricksvatten kommer från grundvatten.

Grundvattenlänk till annan webbplats är vatten som sakta sjunkit genom marken och silats och renats på naturlig väg. Det lagras i underjordiska hålrum i grusåsar under markenoch pumpas upp till vattenverk där det behandlas. Därefter går dricksvatten via ledningsnätet till dig. Det använda dricksvattnet rinner ut i avloppet via avloppsledningsnätet till reningsverket. Där renas det i flera steg innan vattnet återlämnas till naturen. Slutligen blir det nederbörd igen och faller den under höst och vinter så fyller den på våra vattentäkter.

Se nedan vattnets kretslopp

Kontakt

Laholmsbuktens VA
Box 246
301 06 Halmstad

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se
Om webbplatsen

Organisationsnummer: 212000-1215
Bankgiro: 5168-9370
Postgiro: 640 71 72-3