Dela sidan på sociala medier

Dricksvattensituationen – bevattningsförbud från 5 juni

Dricksvattenproduktionen har de de senaste veckorna skjutit ordentligt i höjden. En utveckling som gjort att bevattningsförbud införs från och med 5 juni.

Diagram över vattenproduktionen

Vi följer vattenproduktionen regelbundet och visar ett diagram över hur mycket vatten som produceras i Halmstads och Laholms kommuner. Alla kommuninvånare och verksamheter uppmanas ändå alltså fortsatt vara vattensmarta. Det kommunala dricksvattnet ska i första hand användas till mat, dryck och hygien. Tack för att du hjälper till att spara vatten!

Grundvattennivåerna

Framförallt nederbörden under senhösten och vintern har medfört en påtaglig förbättring av grundvattennivåerna i de kommunala vattentäkterna. I grundvattenmagasinen där kommunerna hämtar vatten för den kommunala dricksvattenförsörjningen har man kunnat mäta en tydlig höjning av nivåerna så att de nu kan sägas vara vara normala.


Bakgrund

I Halmstads och Laholms kommuner kommer dricksvattnet från grundvatten. Läs mer om grundvattenbildning och vattnets kretslopp. Grundvattennivåerna i de båda kommunerna var under våren 2017 mycket låga efter flera år med liten nederbörd. Den 11 april (2017) infördes därför bevattningsförbud i de bägge kommunerna för att undvika att hamna i ett läge av dricksvattenbrist under sommaren. Förbudet hävdes den 8 november (2017).

Kontakt

Laholmsbuktens VA
Box 246
301 06 Halmstad

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se
Om webbplatsen

Organisationsnummer: 212000-1215
Bankgiro: 5168-9370
Postgiro: 640 71 72-3