Dela sidan på sociala medier

Dricksvattensituationen – förbättring av grundvattennivåerna men fortsätt spara

De låga grundvattennivåerna, som låg till grund för bevattningsförbudet under cirka sju månader (2017) i Halmstads och Laholms kommuner, visar en uppåtgående trend och därför hävdes förbudet tidigare i höstas.

Grundvattennivåerna

Framförallt regnen under senhösten har medfört en påtaglig förbättring av grundvattennivåerna i de kommunala vattentäkterna. I flertalet av
grundvattenmagasinen där kommunerna hämtar vatten för den kommunala dricksvattenförsörjningen har man kunnat mäta en tydlig höjning av nivåerna.

Fortsätt vara vattensmarta

Det krävs mer nederbörd för att nivåerna helt ska normaliseras. Därför uppmanas alla kommuninvånare och verksamheter vara fortsatt vattensmarta. Det kommunala dricksvattnet ska i första hand användas till mat, dryck och hygien. Varje liter vi sparar nu i vinter har vi nytta av till sommaren. Tack för att du hjälper till att spara vatten!

Diagram över vattenproduktionen

Vi följer vattenproduktionen regelbundet och visar ett diagram över hur mycket vatten som produceras i Halmstads och Laholms kommuner.

Bakgrund

I Halmstads och Laholms kommuner kommer dricksvattnet från grundvatten. Läs mer om grundvattenbildning och vattnets kretslopp. Grundvattennivåerna i de båda kommunerna var under våren 2017 mycket låga efter flera år med liten nederbörd. Den 11 april (2017) infördes därför bevattningsförbud i de bägge kommunerna för att undvika att hamna i ett läge av dricksvattenbrist under sommaren. Förbudet hävdes den 8 november (2017).

Kontakt

Laholmsbuktens VA
Box 246
301 06 Halmstad

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se
Om webbplatsen

Organisationsnummer: 212000-1215
Bankgiro: 5168-9370
Postgiro: 640 71 72-3