Dela sidan på sociala medier

Dricksvattensituationen – bevattningsförbudet hävt men fortsätt spara vatten

Laholmsbuktens VA ansvarar för produktionen och distributionen av vårt dricksvatten till kunderna via vattenledningsnätet i Laholms och Halmstads kommuner.

De låga grundvattennivåerna, som legat till grund för bevattningsförbudet under cirka åtta månader Halmstads och Laholms kommuner, visar en uppåtgående trend och därför hävdes bevattningsförbudet den 8 november.

Men det krävs väsentligt mer nederbörd för att nivåerna ska normaliseras. Därför uppmanas alla kommuninvånare och verksamheter vara fortsatt vattensmarta i vardagen. Det kommunala dricksvattnet ska i första hand användas till mat, dryck och hygien. Varje liter vi sparar nu i höst och vinter har vi nytta av till sommaren. Tack för att du hjälper till att spara vatten!

Vi följer vattenproduktionen regelbundet och visar ett diagram över hur mycket vatten som produceraslänk till annan webbplats i Halmstads och Laholms kommuner.

Bakgrund

I Halmstads och Laholms kommuner kommer dricksvattnet från grundvatten. Grundvatten bildas genom nederbörd som sakta sjunkit genom marken och renats på naturlig väg. Grundvattenbildningen sker främst under senhösten och fram till tidig vår. Under sommarhalvåret tar växligheten upp en stor del av nederbörden och mycket vatten avdunstar, vilket gör att grundvattenmagasinen inte fylls på.

Grundvattennivåerna i de båda kommunerna var under våren 2017 mycket låga efter flera år med liten nederbörd. Den 11 april (2017) infördes därför bevattningsförbud i de bägge kommunerna för att undvika att hamna i ett läge av dricksvattenbrist under sommaren. Förbudet hävdes den 8 november (2017).

Kontakt

Laholmsbuktens VA
Box 246
301 06 Halmstad

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se
Om webbplatsen

Organisationsnummer: 212000-1215
Bankgiro: 5168-9370
Postgiro: 640 71 72-3