Dela sidan på sociala medier

Grundvatten och kretsloppet

Dricksvattnet i Halmstad och Laholm kommer från grundvatten. I vissa andra kommuner kommer dricksvattnet från ytvatten i sjöar och vattendrag.

Grundvatten Länk till annan webbplats. är vatten som sakta sjunkit genom marken och silats och renats på naturlig väg. Det lagras i underjordiska hålrum i grusåsar under markenoch pumpas upp till vattenverk där det behandlas. Grundvatten har ofta en högre kvalitet än ytvatten, därför behövs det inte lika många steg för att rena ett grundvatten.

Ett ständigt kretslopp

När vattnet lämnar vattenverket så transporteras det via ledningsnätet till dig. Det använda dricksvattnet rinner ut i avloppet via avloppsledningsnätet till reningsverket. Där renas det i flera steg innan vattnet återlämnas till naturen. Slutligen blir det nederbörd igen och faller den under höst och vinter så fyller den på våra vattentäkter.

Så mäter vi grundvattennivåerna

Vattnet inom Laholmsbuktens VA är ett grundvatten som tas ur 24 vattentäkter i Halmstad och Laholm. Samtliga är grundvattentäkter. En grundvattentäkt är ofta i en isälvsavlagring som kan lagra mycket vatten då det finns mycket hålrum mellan stenarna.

Den karta över grundvattenniåverna som SGU (Statens Geologiska Undersökning Länk till annan webbplats.) publicerar är en förenklad bild av grundvattenläget i Sverige. SGU gör datamodeller som får in värden från ett hundratal mätare i hela Sverige. I Halland finns det två mätningar. Laholmsbuktens VA mäter grundvattennivåerna med högre noggrannhet. Som exempel: I en av våra större täkter mäter vi grundvattennivån i tio grundvattenrör två gånger per dygn och då får vi en mycket högre upplösning på mätvärden än SGU.ext