Dela sidan på sociala medier

Dricksvatten

I Halmstads och Laholms kommuner kommer dricksvattnet från grundvatten. Hushållen är med 64 procent de största förbrukarna av vatten. Därför kan vi alla göra stor skillnad i vardagen. I genomsnitt använder en person 140 liter dricksvatten varje dygn.

Dricksvattensituationen 2023-03-22

2023 började de stora magasinen att fyllas på så sent som i mitten av januari. Sedan dess har Halmstad och Laholm fått bra med nederbörd. Det har varit gynnsamt med kortare perioder av snö, som sedan kunnat smälta ner på samma ställe där den kom och sjunka ner och bilda grundvatten.

Växtsäsongen börjar snart vilket innebär att vi har mindre än en månad kvar för grundvattenmagasinen att fyllas på. Än så länge sker det en påfyllnad och 10-dygnsprognosen visar på ytterligare nederbörd.

Tack alla ni som tänker på hur ni använder vårt dricksvatten - vårt viktigaste livsmedel. Vill du ha vattensmarta tips? Kolla på vattensmart.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Dricksvattensituationen 2022-12-28

Dricksvattenproduktionen ökade under julhelgen vilket beror på att många är hemma och flera passar på att besöka sina sommarhus i våra kommuner för att fira jul. Före de stora helgerna hade vi mycket snö och de senaste dagarna har det regnat en hel del, vilket bådar gott för att grundvattennivåerna ska fyllas på till vår och sommar. Tack alla ni som tänker på hur ni använder vårt dricksvatten - vårt viktigaste livsmedel. Vill du ha vattensmarta tips? Kolla på vattensmart.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dricksvattensituationen 2022-11-16

Dricksvattenproduktionen ligger fortsatt på en stabil och relativt låg nivå kring 27 000 m3/dygn. Vi hoppas att det kommer lite mer nederbörd så att grundvattennivåerna fylls på till nästa år. Tack alla ni som tänker på hur ni använder vårt dricksvatten - vårt viktigaste livsmedel. Vill du ha vattensmarta tips? Kolla på vattensmart.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dricksvattensituationen 2022-10-18

Dricksvattenproduktionen ligger nu i genomsnitt på drygt 27.000 kubikmeter per dygn. Vi hoppas att produktionen stannar på den nivån och att det kommer lite mer nederbörd så att grundvattennivåerna fylls på till nästa år. Tack alla ni som tänker på hur ni använder vårt dricksvatten - vårt viktigaste livsmedel. Vill du ha vattensmarta tips? Kolla på vattensmart.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dricksvattensituationen 2022-10-05

Dricksvattenproduktionen har sjunkit väsentligt de senaste veckorna. Tack alla ni som tänker på hur ni använder vårt dricksvatten - vårt viktigaste livsmedel. Vill du ha vattensmarta tips? Kolla på vattensmart.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Dricksvattensituationen 2022-09-19

Dricksvattenproduktionen har sjunkit väsentligt de senaste veckorna. Tack alla ni som tänker på hur ni använder vårt dricksvatten. Se vattensmarta tips på vattensmart.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Dricksvattensituationen 2022-08-30

Dricksvattenproduktionen har den senaste veckan fortsatt sjunka lite nedåt. Tack alla ni som tänker på hur ni använder vårt dricksvatten. Se vattensmarta tips på vattensmart.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Dricksvattensituationen 2022-08-22

Dricksvattenproduktionen har nu sjunkit lite trots det fina vädret. Tack alla ni som tänker på hur ni använder vårt dricksvatten! Se vattensmarta tips på vattensmart.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Dricksvattensituationen 2022-08-10

Produktionen har ökat något den senaste veckan då det har varit lite finare väder, som mest producerade vi drygt 35.000 kubikmeter per dygn. Tänk på hur du använder dricksvattnet så minskar risken för ett bevattningsförbud. Se vattensmarta tips på vattensmart.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Dricksvattensituationen 2022-08-01

Dricksvattenproduktionen ökade kraftigt under senaste helgen. Tänk på hur du använder dricksvattnet så minskar risken för ett bevattningsförbud. Se vattensmarta tips på vattensmart.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Dricksvattensituationen 2022-06-27

Dricksvattenproduktionen ökade kraftigt under den varma midsommarhelgen. Den senaste tidens ökade dricksvattenförbrukning är oroande och inte hållbar i längden. Tänk på hur du använder dricksvattnet så minskar risken för ett bevattningsförbud. Tänk exempelvis på att vattna krukväxter med kanna på kvällen och inte mitt på dagen. Använd inte vattenspridare, gräset blir grönt igen. Se vattensmarta tips på vattensmart.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Dricksvattensituationen 2022-06-01

Vi ser fortfarande tydligt att vattenproduktionen ökar under helgerna. Fortsätt samla regnvatten i emballage och vattentunnor och använd regnvattnet till bevattning av blommor och grönsaker. Tänk på att vattna på kvällen och inte mitt på dagen så tar grödorna åt sig mer vätska. Se vattensmarta tips på LBVA:s Instagram Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Dricksvattensituationen 2022-05-16

Förra veckan kunde vi tydligt se att vattenproduktionen ökade krafitgt men nu är produktionen på väg ner igen. Bra jobbat alla ni som tänker på hur ni använder dricksvattnet! Fortsätt samla regnvatten i emballage och vattentunnor och använd regnvattnet till bevattning av blommor och grönsaker. Tänk på att vattna på kvällen och inte mitt på dagen så tar grödorna åt sig mer vätska. Se vattensmarta tips på LBVA:s Instagram Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Dricksvattensituationen 2022-05-10

Ända sedan i slutet av mars har det varit torrt väder. Det märks tydligt på vattenproduktionen som har ökat kraftigt den senaste månaden. Framöver ser det ut att bli lite nederbörd så plocka gärna fram emballage och vattentunnor och fyll med regnvatten som går utmärkt att vattna växter med. Tänk på att vattna på kvällen och inte mitt på dagen så tar grödorna åt sig mer vätska. Se vattensmarta tips på LBVA:s Instagram Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Dricksvattensituationen 2022-04-20

Laholmsbuktens VAs egna mätningar visar att de stora vattentäkterna i Halmstads och Laholms kommuner har fyllts på under hösten 2021. Marsmånad har varit torr och det det torra vädret ser ut att fortsätta så vi uppskattar att du är vattensmart och tänker på hur du använder dricksvattnet.

Dricksvattensituationen 2022-03-31

Laholmsbuktens VAs egna mätningar visar att de stora vattentäkterna i Halmstads och Laholms kommuner har fyllts på under hösten 2021. Produktionen har ökat något under mars månad i år vilket har bidragit till att vattenreservoarerna har behövt fyllas på.

Dricksvattensituationen 2021-08-16

Dricksvattenproduktionen är nu på en lägre och mer stabil nivå. Våra kunders vattensmarta beteende och LBVAs insatser med att laga vattenläckor och minska förluster har bidragit till bra resultat. Hur du gör för att minska din vattenförbrukning och bidra till hållbar vattenanvändning kan du läsa här Spara på vattnet – vattensmart - Laholmsbuktens VA (lbva.se) Länk till annan webbplats..

Dricksvattensituationen 2021-07-30

Precis som 2020 har väderomslaget de senaste dagarna gjort att dricksvattenproduktionen är på väg till normal nivå igen. Flera vattentäkter har grundvattennivåer under det normala för årstiden. Kundernas vattensmarta beteende och gott resultat från våra insatser med att laga vattenläckor och minska förluster gör att inte mer vatten tas ut från täkterna än vad den naturliga påfyllnaden ger.

Dricksvattensituationen 2021-07-16

Vattenförbrukningen har varit hög de senaste dagarna. Större vattenuttag ger tryckvariationer. Vi använder 140 liter vatten per person och dygn. Hur du sparar 30 liter vatten per dygn finns här Spara på vattnet – vattensmart - Laholmsbuktens VA (lbva.se) Länk till annan webbplats.Du kan också hämta vatten från någon av LBVAs vattentankstationer när du inte behöver dricksvattenkvalitet. Här hittar du några av våra vattentankstationer. Länk till annan webbplats. Vi uppmanar samtliga hushåll och företag att minska förbrukningen.

Dricksvatten är det viktigaste livsmedel vi har. Välj vatten smart – använd rätt vatten till rätt sak!

Dricksvattensituationen 2021-07-06

Hushållen längs kusten i Halmstad och Laholm har lyssnat till LBVAs uppmaningar om att inte slösa med vattnet vilket har resulterat i att vattennivåerna i reservoarerna har hållits stabila sedan midsommarhelgen.

Dricksvatten är det viktigaste livsmedel vi har. Välj vatten smart – använd rätt vatten till rätt sak!

Dricksvattensituationen 2021-06-21

Hushållen längs kusten i Halmstad har lyssnat till LBVAs uppmaningar om att inte slösa med vattnet vilket har gjort att vattennivåerna i reservoarerna har hållits stabila även om de har legat på max. I Laholm har däremot dricksvatten-förbrukningen varit hög vilket kan leda till missfärgning av dricksvattnet.

Dricksvatten är det viktigaste livsmedlet vi har. Välj vatten smart – använd rätt vatten till rätt sak!

Dricksvattensituationen 2021-06-14

Vattenförbrukningen har varit hög de senaste två helgerna, men vattenreservoarerna har återhämtat sig då förbrukningen minskade i början på veckorna. De senaste tio åren har förbrukningen ökat under sommarmånaderna oavsett väder. Tänk på att du kan hämta vatten från någon av LBVA’s vattentankstationer när du inte behöver dricksvattenkvalitet. Här hittar du några av våra vattentankstationer.

LBVA´s mätningar av grundvattennivåer visar ingen avsänkning än. Troligtvis kommer LBVAs stora magasin att följa SGUs utveckling och ha grundvattennivåer under det normala. Det går inte att utesluta att ett bevattningsförbud kan behöva införas av den orsaken.

Dricksvatten är det viktigaste livsmedlet vi har. Välj vatten smart – använd rätt vatten till rätt sak!

Dricksvattensituationen 2021-05-19

LBVA´s mätningar av grundvattennivåer visar att nivåerna i flera täkter ligger under de värden som uppmättes 2018-2020 för samma period. Kurvan för övriga täkter har planat ut.

Nu tar växtligheten upp den nederbörd som kommer och ingen mer nybildningen av grundvatten sker förrän i höst.

Dricksvatten är det viktigaste livsmedlet vi har. Välj vatten smart – använd rätt vatten till rätt sak! Hämta vatten från någon av LBVA’s vattentankstationer när du inte behöver dricksvattenkvalitet.

Här hittar du några av våra vattentankstationer.

Dricksvattensituationen 20210318

Vattentäkterna i Halmstads och Laholms kommuner har haft en långsam påfyllning sedan december. En del täkter har just nu nivåer under normala för årstiden. Nederbörden de närmaste veckorna avgör om nivåerna kommer nå upp till för årstiden normala.

Dricksvattensituationen 20201206

Flera av vattentäkterna i Halmstads och Laholms kommuner är stora grundvattenmagasin. De innehåller mycket vatten och svarar därför sakta på nederbörd och vattenuttag. De egna grundvattenmätningarna som Laholmsbuktens VA gör visar på en begynnande påfyllning.

Dricksvattensituationen 20200708

På grund av det markanta väderomslaget och det då senaste dagarnas regnande hamnade dricksvattenproduktionen på normala nivåer igen. Därför hävdes bevattningsförbudes med omedelbar verkan 20200708, det som gällt för Laholm och Halmstad sedan strax före midsommar.

Dricksvattensituationen 20200622

Torsdag 18 juni infördes bevattningsförbud i Halmstad och Laholms kommuner. Midsommarhelgens nederbörd har såklart sedan varit en bidragande orsak till att produktionen sjunkit avsevärt.
- Vi är ju just nu i en mycket mer säker och hanterbar situation. Men jag vill påminna att även om grundvattennivåerna är normala för årstiden och det var den höga produktionen som tvingade fram bevattningsförbudet, så är det viktigt att alla hörsammar och respekterar förbudet. Vi vet att behovet och suget att förbruka dricksvatten ökar när det fina vädret kommer igen. Men det ska användas till mat, dryck och hygien, säger driftchef Mattias Hultin.

Dricksvattensituationen 20200615

Vår samlade bedömning av dricksvattensituationen är fortfarande att vi är i ett normalläge men att åtgärder behövs. I detta räknar vi in grundvattennivåer Länk till annan webbplats. som är något under de normala och dricksvattenproduktion Länk till annan webbplats. som är är oroväckande stigande, men normala för årstiden.

Dricksvattenproduktionen har den gångna helgen nått sin maximal kapacitet. Det är en utveckling som är negativ och alla i Halmstads och Laholms kommuner uppmanas nu till att tänka på hur man använder dricksvattnet smart.

Laholmsbuktens VA följer kontinuerligt grundvattennivåerna och produktionen av dricksvatten. Grundvattennivåerna och produktionen har varit normala under våren och försommaren, men produktionen har nu ökat kraftigt. Vi ser en koppling till det fina vädret och att fler personer är hemma eller besöker sina sommarstugor.

Trots att grundvattennivåerna är nära det normala för årstiden, så går det inte att på ett tryggt sätt att fortsätta att producera så mycket dricksvatten som nu.

Om dygnsproduktionen inte går ner tydligt de närmsta dagarna, så kan det bli aktuellt att omvärdera riskbedömingen och att införa bevattningsförbud.

LBVA:s åtgärdslista

Vi jobbar kontinuerligt med en åtgärdslista Länk till annan webbplats. för att minska förbrukningen och att vara vattensmarta. Samtidigt är det viktigt att vi alla är förnuftiga i vår vardag och agerar vattensmart Länk till annan webbplats.. Här nedanför ser du vår bedömningsmatris för dricksvattensituationen.

Dricksvattensituationen - en tillbakablick

2019 - sämre utgångsläge men inget förbud

Inför 2019 hade vi ett sämre utgångsläge än inför 2018. Det hade inte fallit tillräckligt med nederbörd under höst, vinter och vår för att normalisera grundvattentillgången till inledningen av året. Mars månad var en av de nederbördsrikaste månaderna på mycket länge, dessvärre gav inte det någon större påfyllning av våra vattentäkter. April var varm och torr, medan maj månad var kall och medförde att efterfrågan på dricksvatten var mindre än normalt. Juni och juli bjöd på varierande väder med både värme och svalare väder och inslag av lokala skurar, men totalt sett mindre nederbörd än normalt.

Det var väldigt nära med införande av bevattningsförbud i juli månad, men efter väderomslag så dämpades vattenanvändningen markant och något förbud behövdes inte.

 

2018 - oroväckande hög dricksvattenproduktion

Framförallt nederbörden under senhösten (2017) och vintern medförde en påtaglig förbättring av grundvattennivåerna i de kommunala vattentäkterna.

I april mättes en tydlig höjning av nivåerna i de grundvattenmagasinen där kommunerna hämtar vatten för den kommunala dricksvattenförsörjningen och var då normala för årstiden.

Maj var ovanligt varm och torr, enligt SMHIs statistik klassas så många som 15 dagar som dagar med högsommarvärme. Detta medförde att vattenproduktionen steg onormalt mycket och närmade sig maxkapacitet. Ett hundratal kommuner i Sverige hade liknande utmaningar. Trots uppmaning om minskad dricksvattenanvändning steg vattenproduktionen till nivåer som gjorde att det blev nödvändigt att införa bevattningsförbud 5 juni i Halmstad och Laholm. Det varma vädret fortsatte och utvecklades till en historiskt lång värmebölja i stort sett utan nederbörd i stora delar av Europa. Många dagar var temperaturen över 30 grader.

I mitten på augusti minskade efterfrågan och behovet av dricksvatten väsentligt bland annat på grund av svalare vädre samt att semestern var slut och antalet sommarboende minskade kraftigt. Grundvattennivåerna i de stora magasinen var då fortsatt normala för årstiden, men i de mindre magasinen låga. Förbudet hävdes 20 augusti.

2017 - extremt låga grundvattennivåer

Under våren var grundvattennivåerna i de båda kommunerna mycket låga, detta efter flera år med liten nederbörd. Den 11 april infördes därför bevattningsförbud i de bägge kommunerna för att undvika att hamna i ett läge av dricksvattenbrist under sommaren. Efter en vädermässigt gynnsam sommar och ett stort gensvar från invånarna klarades sommaren. Förbudet hävdes den 8 november när grundvattennivåerna börjat stiga.

Därför införs bevattningsförbud

När bevattningsförbud införs beror det vanligen på att efterfrågan på kommunalt dricksvatten ökar så kraftigt under en period att det blir svårt att produktionsmässigt möta denna efterfrågan. Men bevattningsförbudet hänger samman med tillgången på grundvatten. Bevattningsförbud är inget nytt och vi har haft de fyra av de fem senaste åren, men det allmänna engagemanget har ökat väsentligt, på ett mycket positivt sätt, med start 2017.

Men innan ett bevattningsförbud införs, vill ju först och främst att invånarna ska hörsamma oss och göra egna vattensmarta val. Innan läget blir kritiskt, så att vi inte hamnar där. Men märker vi att ett bevattningsförbud är tvunget att införa, så måste vi ju införa det.

Att införa ett bevattningsförbud på kommunalt dricksvatten innebär enkelt uttryckt att du inte får använda vattenslang. Dricksvattnet ska främst användas till mat, dryck och hygien. Du får inte bevattna varken nyplanterad eller befintlig växtlighet, annat än med vattenkanna. Det gäller för enskilda bostäder, flerfamiljsfastigheter, offentliga och privata verksamheter.