Dela sidan på sociala medier

Dricksvatten

I Halmstads och Laholms kommuner kommer dricksvattnet från grundvatten. Hushållen är med 64 procent de största förbrukarna av vatten. Därför kan vi alla göra stor skillnad i vardagen. I genomsnitt använder en person 140 liter dricksvatten varje dygn.

Dricksvattensituationen 2017–2019

2019

Även om det har kommit nederbörd under 2019 som är på väg ner i grundvattenmagasinen, har hösten och vintern varit nederbördsfattig och de kommunala dricksvattentäkterna visar därför på låga grundvattennivåer.

2018 - oroväckande hög dricksvattenproduktion

Framförallt nederbörden under senhösten (2017) och vintern medförde en påtaglig förbättring av grundvattennivåerna i de kommunala vattentäkterna.

I april mättes en tydlig höjning av nivåerna i de grundvattenmagasinen där kommunerna hämtar vatten för den kommunala dricksvattenförsörjningen och var då normala för årstiden.

Maj var ovanligt varm och torr, enligt SMHIs statistik klassas så många som 15 dagar som dagar med högsommarvärme. Detta medförde att vattenproduktionen steg onormalt mycket och närmade sig maxkapacitet. Ett hundratal kommuner i Sverige hade liknande utmaningar. Trots uppmaning om minskad dricksvattenanvändning steg vattenproduktionen till nivåer som gjorde att det blev nödvändigt att införa bevattningsförbud 5 juni i Halmstad och Laholm. Det varma vädret fortsatte och utvecklades till en historiskt lång värmebölja i stort sett utan nederbörd i stora delar av Europa. Många dagar var temperaturen över 30 grader.

I mitten på augusti minskade efterfrågan och behovet av dricksvatten väsentligt bland annat på grund av svalare vädre samt att semestern var slut och antalet sommarboende minskade kraftigt. Grundvattennivåerna i de stora magasinen var då fortsatt normala för årstiden, men i de mindre magasinen låga. Förbudet hävdes 20 augusti.

2017 - extremt låga grundvattennivåer

Under våren var grundvattennivåerna i de båda kommunerna mycket låga, detta efter flera år med liten nederbörd. Den 11 april infördes därför bevattningsförbud i de bägge kommunerna för att undvika att hamna i ett läge av dricksvattenbrist under sommaren. Efter en vädermässigt gynnsam sommar och ett stort gensvar från invånarna klarades sommaren. Förbudet hävdes den 8 november när grundvattennivåerna börjat stiga.

Kontakt

Laholmsbuktens VA
Box 246
301 06 Halmstad

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se
Om webbplatsen

Organisationsnummer: 212000-1215
Bankgiro: 5168-9370
Postgiro: 640 71 72-3