Dela sidan på sociala medier

Dricksvatten

I Halmstads och Laholms kommuner kommer dricksvattnet från grundvatten. Hushållen är med 64 procent de största förbrukarna av vatten. Därför kan vi alla göra stor skillnad i vardagen. I genomsnitt använder en person 140 liter dricksvatten varje dygn.

Dricksvattensituationen 20191127

Vår samlade bedömning av dricksvattensituationen, 20191127, är att vi är i ett normalläge. I detta räknar vi in grundvattennivåerlänk till annan webbplats som är nära nog normala och dricksvattenproduktionlänk till annan webbplats som är normal för årstiden. Efter en torr november månad måste vi poängtera att denna bedömning görs utifrån att det kommer normalt med nederbörd i december.

Det behövs fortsatta åtgärder och Laholmsbuktens VA jobbar kontinuerligt med en åtgärdslista för att minska förbrukningen. Samtidigt är det viktigt att vi alla är förnuftiga i vår vardag och agerar vattensmart. Här nedanför ser du vår bedömningsmatris för dricksvattensituationen.

Dricksvattensituationen - en tillbakablick

2018 - oroväckande hög dricksvattenproduktion

Framförallt nederbörden under senhösten (2017) och vintern medförde en påtaglig förbättring av grundvattennivåerna i de kommunala vattentäkterna.

I april mättes en tydlig höjning av nivåerna i de grundvattenmagasinen där kommunerna hämtar vatten för den kommunala dricksvattenförsörjningen och var då normala för årstiden.

Maj var ovanligt varm och torr, enligt SMHIs statistik klassas så många som 15 dagar som dagar med högsommarvärme. Detta medförde att vattenproduktionen steg onormalt mycket och närmade sig maxkapacitet. Ett hundratal kommuner i Sverige hade liknande utmaningar. Trots uppmaning om minskad dricksvattenanvändning steg vattenproduktionen till nivåer som gjorde att det blev nödvändigt att införa bevattningsförbud 5 juni i Halmstad och Laholm. Det varma vädret fortsatte och utvecklades till en historiskt lång värmebölja i stort sett utan nederbörd i stora delar av Europa. Många dagar var temperaturen över 30 grader.

I mitten på augusti minskade efterfrågan och behovet av dricksvatten väsentligt bland annat på grund av svalare vädre samt att semestern var slut och antalet sommarboende minskade kraftigt. Grundvattennivåerna i de stora magasinen var då fortsatt normala för årstiden, men i de mindre magasinen låga. Förbudet hävdes 20 augusti.

2017 - extremt låga grundvattennivåer

Under våren var grundvattennivåerna i de båda kommunerna mycket låga, detta efter flera år med liten nederbörd. Den 11 april infördes därför bevattningsförbud i de bägge kommunerna för att undvika att hamna i ett läge av dricksvattenbrist under sommaren. Efter en vädermässigt gynnsam sommar och ett stort gensvar från invånarna klarades sommaren. Förbudet hävdes den 8 november när grundvattennivåerna börjat stiga.

Därför införs bevattningsförbud

När bevattningsförbud införs beror det vanligen på att efterfrågan på kommunalt dricksvatten ökar så kraftigt under en period att det blir svårt att produktionsmässigt möta denna efterfrågan. Men bevattningsförbudet hänger samman med tillgången på grundvatten. Bevattningsförbud är inget nytt och vi har haft de fyra av de fem senaste åren, men det allmänna engagemanget har ökat väsentligt, på ett mycket positivt sätt, med start 2017.

Men innan ett bevattningsförbud införs, vill ju först och främst att invånarna ska hörsamma oss och göra egna vattensmarta val. Innan läget blir kritiskt, så att vi inte hamnar där. Men märker vi att ett bevattningsförbud är tvunget att införa, så måste vi ju införa det.

Att införa ett bevattningsförbud på kommunalt dricksvatten innebär enkelt uttryckt att du inte får använda vattenslang. Dricksvattnet ska främst användas till mat, dryck och hygien. Du får inte bevattna varken nyplanterad eller befintlig växtlighet, annat än med vattenkanna. Det gäller för enskilda bostäder, flerfamiljsfastigheter, offentliga och privata verksamheter.

Kontakt

Laholmsbuktens VA AB
Box 246
301 06 Halmstad

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se
Om webbplatsen

Organisationsnummer: 559227-1752
Bankgiro: 5168-9370
Postgiro: 640 71 72-3