Dela sidan på sociala medier

VA-arbeten Golfbane-, Jägmästare- och Rådjursvägen i Tylösand 2024

Laholmsbuktens VA AB (LBVA) kommer att förnya dricksvattenledningar i Tylösand under första halvåret 2024.

Laholmsbuktens VA AB (LBVA) kommer att förnya dricksvattenledningarna i rubricerade vägar, med start i januari/februari 2024. Arbetet har en planerad byggtid fram till sommaren 2024. Det markerade området i kartbilden nedan visar var ledningarna kommer att förnyas. När ledningsarbetet är klart återställs gator och eventuella andra ytor som berörts.

Orsak till förnyelsen

Dricksvattenledningarna i det planerade stråket har under de senaste åren haft en tilltagande läckfrekvens och har konstaterats vara i dåligt skick. Ledningarna byts både för att minska behovet av akuta insatser vid läckor och för att minska utläckage på dricksvattennätet.

Vad kommer LBVA att göra?

LBVA kommer att förnya de allmänna dricksvattenledningarna. Detta innefattar huvudledningar och i de fall behov föreligger även fastigheternas servisledningar, som byts fram till förbindelsepunkten. För vissa fastigheter så är delar av den allmänna servisledningen inte tillgänglig för åtkomst, i dessa fall görs i dagsläget ingen åtgärd oavsett behov.

En kontroll och bedömning på de allmänna dag- och spillvattenledningar har utförts inför projektet. Det har resulterat i att vissa av sträckningens ledningar kommer att förnyas, vilket kommer att ske med en schaktfri metod.

Innan arbetena påbörjas så kommer företaget Abesiktning att besiktiga fastigheterna. Abesiktning kommer att kontakta respektive fastighetsägare innan besiktningen utförs.

När ledningsarbetet är klart återställs gator och eventuella andra ytor som berörts.

Framkomlighet och störningar under byggnadstiden

Arbetet kommer pågå mellan 07:00 och 16:00 på vardagar och under denna tid kommer det att vara en del byggtransporter med lastbilar och grävmaskiner i området. LBVA ber om överseende med de besvär som kan uppkomma under byggnadstiden med trafikomläggning och nedsatt framkomlighet till fastigheten. Gatorna i området stängs tidvis för fordonstrafik för att anläggningslaget på ett säkert och effektivt sätt skall kunna ersätta dricksvattenledningarna så snabbt som möjligt. Vissa dagar kommer infarten till fastigheterna inte att kunna användas, arbetslaget på plats kommer att ge information om när respektive fastighet blir berörd.

I samband med arbetena med dricksvattenledningen kan det under kortare perioder förekomma störningar i vattenförsörjningen, samt uppstå problem med en svag rödbrun missfärgning av vattnet. Missfärgningarna orsakas oftast av järnutfällningar och kan ge problem vid till exempel tvätt och disk. Störningar i form av missfärgning samt luftbubblor kan avhjälpas med en kortare tids spolning i någon av fastighetens tappkranar.