Dela sidan på sociala medier

Serviceåtagande för LBVA

I Halmstads Länk till annan webbplats. och Laholms Länk till annan webbplats. kommuner ska alla som möter LBVAs verksamheter känna att de har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Alla ska känna att de får ett professionellt och bra bemötande.

För att du som kommuninvånare ska veta vad du har rätt att vänta dig av oss har vi tagit fram detta serviceåtagande.  

Den som har kommunalt vatten och avlopp ska ha tillgång till ett gott och hälsosamt vatten. Avloppsvattnet tas om hand om och renas av de kommunala reningsverken så att miljön skonas.

Vad du kan förvänta dig av oss

 • Att vi åtgärdar läckor i vattenledningar så fort vi kan, vid flera samtidiga läckor gör vi prioriteringen.
 • Att vi ser till att du har tillgång till vatten även vid längre störningar i ledningsnätet.
 • Att vi informerar om viktiga händelser och störningar via denna webbplats
 • Att vi tar hand om ditt ärende och återkopplar till dig.

Vad vi vill att du gör

 • Att du hör av dig till oss om du får missfärgat vatten eller dåligt tryck i vattenledningen.
 • Att du hör av dig till oss vid misstanke om vattenläcka eller bristande vattenkvalitet.
 • Att du placerar din vattenmätare lättillgängligt och frostfritt.
 • Att du hör av dig till oss om du upptäcker stopp i spill- eller dagvattenledningar.
 • Att du hör av dig till oss vid misstankar om utsläpp eller annan åverkan inom våra vattenskyddsområden.
 • Att du ser till att det endast hamnar sådana saker i toalettstolen som den är avsedd för, det vill säga kiss, bajs och toalettpapper.
 • Att du tvättar bilen på en biltvätt istället för på uppfarten eller gata.

Vi vill veta vad du tycker

Om vi inte håller vad vi lovar eller om du har andra synpunkter på vår verksamhet, meddela oss gärna detta. Du kan lämna en synpunkt via formuläret Lämna en synpunkt Länk till annan webbplats.. Du är välkommen att kontakta oss på kundservice@lbva.se eller via telefon 010-164 60 00. Du kan också ställa en fråga via formuläret Ställ en fråga Länk till annan webbplats.. (Diarienummer LBVA 2016/0108)