Dela sidan på sociala medier

Tips för att fylla och tömma din pool, utomhusspa eller badtunna

Hur fyller du din pool på bästa sätt och vad händer när sommaren når sitt slut och poolen ska tömmas? Läs våra tips nedan och har du fler funderingar så tveka inte att höra av dig till oss på Laholmsbuktens VA.

Fyll med tekniskt vatten

Vår vattensmarta rekommendation är att använda sig av så kallat tekniskt vatten för poolfyllning. Tekniskt vatten är inte behandlat, men rent nog att bada i. Det beställer du hos en spolbilsfirma.

Tömma poolen

Dessa anvisningar gäller för både rengörings- och badvatten. Rengöringsvatten kan t.ex. vara vatten som backspolas från filteranordningen på en pool. Badvattnet är det vattnet som du tömmer ut från poolen.

Hur får jag bort kemikalierna i poolvattnet?

Alla kemikalier och desinfektionsmedel som används i vattnet måste neutraliseras eller vara förbrukade innan du påbörjar tömningen. Vanligtvis används klor som desinfektionsmedel och därför måste vattnet avkloreras. Detta gör du genom att tillsätta kemikalier för avklorering och sedan låta vattnet stå i några timmar innan processen är färdig. I små pooler som står soligt kan kloret förbrukas genom att vattnet får stå några dagar utan ytterligare klorering. Om du har använt algbekämpningsmedel är det viktigt att även det har förbrukats innan du påbörjar tömningen. Tänk på att inte överdosera poolkemikalier och läs alltid användarinstruktionerna för produkterna.

Var tömmer jag vattnet?

  • I första hand ska du ta hand om tömningsvattnet på din egen fastighet. Detta gör du bäst genom att leda ut vattnet på en genomsläpplig yta t.ex. en gräsmatta. Tänk på att inte tömma ut vattnet för snabbt eftersom marken måste hinna med att infiltrera det. Det är ditt ansvar att se till att vattnet inte rinner in till grannar eller ut på gator och cykelvägar. Du behöver också kontrollera om din granne har en enskild vattentäkt som kan skadas av tömningsvattnet.
  • Om det inte finns någon lämplig yta inom tomten att släppa tömningsvattnet kan du leda det till det kommunala dagvattennätet t.ex. via en gatubrunn. Tänk på att det är extra viktigt att vattnet inte innehåller några skadliga kemikalier eftersom dagvattenledningarna oftast leds ut i närmaste vattendrag.
  • Om det inte finns något dagvattennät där du bor kan du i undantagsfall få tömma vattnet i det kommunala spillvattennätet (avloppet) men då måste du kontakta Laholmsbuktens VA innan du påbörjar tömningen. När tömning sker till de kommunala ledningarna är det särskilt viktigt att alla kemikalier som används är neutraliserade eller förbrukade.

Bor du inom ett vattenskyddsområde?

Om du bor inom ett vattenskyddsområde ska du alltid kontakta Laholmsbuktens VA innan du köper en pool eftersom det kan finnas särskilda regler för installation och skötsel.