Dela sidan på sociala medier

Vattenläckor

Laholmsbuktens VA jobbar fortlöpande med att hitta och laga läckor på vattenledningsnätet.

Dricksvattennätet består av många olika rör, kopplingar och anslutningar. Rören åldras i marken och det beroende på vilket material de består av och vilken jord de ligger som bestämmer om vilken risk det är för att en läcka ska uppstå. Läckor uppstår när materiaet i ledningen går sönder antingen på grund av yttre omständigheter eller att arbetet gjort dåligt.

Vara uppmärksam

De enkla vattenläckorna upptäcks med en gång; det flödar vatten på någon gata och någon slår larm på direkten. Men de svåra kan vi få leta efter en tid. Vattnet från ledningsnätet söker sig ner i en bäck, en dagvattenledning eller försvinner helt enkelt bara ner i marken. En av de första tecknen på en större läcka kan vara att vattenverket producerar mer vatten och nivåerna i våra vattentorn sjunker.

Du kan hjälpa till genom att vara uppmärksam på exempelvis susande ljud från dina vattenledningar i ditt hus. Har du framför allt ett äldre hus med galvadeledningar eller ledningar av koppar, kan ljud från läckor i ditt eget hus eller det allmänna ledningsnätet höras som ett sus. Det hörs mest om du lyssnar nära vattenmätaren.

Du kan också hjälpa oss genom att meddela om du har lägre tryck i dina ledningar. Det lägre trycket kan bero på flera orsaker, men kan vara ett tecken på en vattenläcka. Givetvis vill vi gärna att du hör av dig om du ser vatten som trycker upp i gator, slänter eller grönområden.

Misstänker en läcka

När vi misstänker en läcka har vi möjligeht att placerar loggrar på vattenledningsnätet i det område där vi trorläckan finns. Utrustningen samlar in mätvärden och data under natten och dagen efter kan vi i hämta in data och analysera om en läcka finnas området.

Vi avgränsar den läckande vattenledningen genom att stänga ventiler så nära den trasiga ledningen som möjligt. Det kan innebära att fastighetsägare blir utan vatten under tiden reparationsarbetet pågår. Därefter friläggs den trasiga ledningen för att kunna lagas. Vattnet släpps på när läckan är lagad.