Dela sidan på sociala medier

Vattenskydd

Det vatten vi använder till dricksvatten inom Laholmsbuktens VA kommer från grundvatten.

Grundvatten är vatten som lagrats i marken och silats och renats på naturlig väg när det sakta sjunkit genom marklagren. Vattnet pumpas upp genom borrade brunnar som är belägna i grusåsar. Hälften av vattnet i Halmstad kommer från brunnar i Sennanåns dalgång. I Laholm kommer största delen av vattnet från Skottorps vattentäkt.

Vattenskydd

Vattenskyddsområden finns för att skydda vattentillgångar som är viktiga för dricksvattnet. På det viset säkras tillgången till dricksvatten i framtiden.

I Sverige är vi så lyckligt lottade att vi har tillgång till bra grundvatten som vi kan använda till dricksvatten. Men det finns hot i form av till exempel miljöförstöring. Ett sätt att skydda vattnet är att upprätta ett vattenskyddsområde där vi tar upp vattnet. Syftet med vattenskyddsområden är att säkerställa att vattentäktens vatten ska kunna användas till dricksvatten en lång tid framöver.

Föreskrifter för vattenskyddsområden gäller inom de skyddsområden som beslutats för respektive grundvattentäkt. Skyddsområdet är indelat i brunnsområde, primär och sekundär skyddszon. Vattenskyddsområdena beslutas av Länsstyrelsen, som publicerar föreskrifter och kartor Länk till annan webbplats.

För dig som bor inom ett vattenskyddsområde

För dig som bor inom ett vattenskyddsområde gäller särskilda bestämmelser. Det handlar om att du måste vara försiktig med vattnet och allt som kan förorena vattentäkten. Det du tillför vattnet försvinner inte bara för att det inte syns, allt påverkar. Vissa saker måste du ha tillstånd för. Andra saker får du inte göra alls.

För dig som verkar i ett vattenskyddsområde

Även för dig som arbetar eller bedriver verksamhet inom ett vattenskyddsområde gäller särskilda bestämmelser. Reglerna är delvis olika för olika vattenskyddsområden.