Dela sidan på sociala medier

Efter reningsverket

När avloppsvattnet har genomgått behandling på ett avloppsreningsverk är det tillräckligt rent för att släppas ut i en recipient. Recipient kallas det mottagande vatten där det renade avloppsvattnet släpps ut, till exempel en å eller havet.

Provtagning

Vatten som har passerat ett av våra avloppsreningsverk är så rent att vi kan vara stolta över det. Hur rent vattnet ska vara innan det får släppas ut i naturen igen bestäms av miljömyndigheterna, som också kontrollerar att vi följer de fastställda villkoren. Vi tar regelbundet prov på det renade avloppsvattnet för att veta att det uppfyller de krav som ställs. Framför allt analyseras innehållet av organiskt material samt näringsämnena kväve och fosfor.

Hur mycket avloppsvatten renas?

Under 2016 renades nära 16 miljoner kubikmeter avloppsvatten inom Laholmsbuktens VA. Ungefär 80 % av detta renades vid avloppsreningsverken i Halmstads kommun, och 20 % i Laholms kommun. Vid avloppsvattenrening delas restprodukterna in i tre huvudkategorier; renat avloppsvatten, slam och biogas.

Kontakt

Laholmsbuktens VA
Box 246
301 06 Halmstad

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se
Om webbplatsen

Organisationsnummer: 212000-1215
Bankgiro: 5168-9370
Postgiro: 640 71 72-3