Dela sidan på sociala medier

Biogas

Biogas är en gasblandning som bildas när organiskt material, i det här fallet avloppsslam, bryts ner under syrefria förhållanden. Gasblandningen består i huvudsak av metan och koldioxid. Processen kallas rötning, och sker under uppvärmning i rötkammare vid två av avloppsreningsverken inom Laholmsbuktens VA. Dessa anläggningar är Ängstorps och Västra strandens avloppsreningsverk.

Vad används biogasen till?

Biogasen används till uppvärmning vid de avloppsreningsverk där vi har rötkammare och vid Västra strandens avloppsreningsverk används den dessutom till att producera el. Ungefär hälften av all elförbrukning vid Västra strandens avloppsreningsverk är egenproducerad el.

Hur mycket biogas produceras?

I Laholm produceras ungefär 260 000 Nm³ biogas per år. Detta motsvarar ett energiinnehåll på ca 1600 MWh. I Halmstad är motsvarande siffror ca 1,5 miljoner Nm³ respektive drygt 8000 MWh.