Dela sidan på sociala medier

Biogas

Biogas är en gasblandning som bildas när organiskt material, i det här fallet avloppsslam, bryts ner under syrefria förhållanden. Gasblandningen består i huvudsak av metan och koldioxid. Processen kallas rötning, och sker under uppvärmning i rötkammare vid två av avloppsreningsverken inom Laholmsbuktens VA. Dessa anläggningar är Ängstorps och Västra strandens avloppsreningsverk.

Vad används biogasen till?

Biogasen används till uppvärmning vid de avloppsreningsverk där vi har rötkammare och vid Västra strandens avloppsreningsverk används den dessutom till att producera el. Mer hälften av all elförbrukning vid Västra strandens avloppsreningsverk är egenproducerad el.

Hur mycket biogas produceras?

I Laholm produceras ungefär 360 000 Nm³ biogas per år. I Halmstad är motsvarande siffror ca 1,5 miljoner Nm³. Cirka 3 000 MWh el produceras från gasen i Halmstad varje år.