Dela sidan på sociala medier

Vattenledningsnätet

Laholmsbuktens VA levererar vatten genom cirka 1250 kilometer vattenledningar. För att kunna leverera dricksvatten när det behövs som mest, och för att kunna erbjuda ett bra vattentryck, pumpas vattnet till våra vattenreservoarer. Vår högsta vattenreservoar som man kan se på långt håll är vattentornet i Söndrum. Sammanlagt har vi cirka ett dygns vattenförbrukning lagrat.

Vattenledningarna levererar vårt livsviktiga dricksvatten från vattenverken till våra konsumenter. Det vanligaste ledningsmaterialet är gjutjärn och pvc. Numera är alla nya vattenledningar av polyetenplast. För att hålla rätt tryck på dricksvattennätet finns tryckstegringsstationer och reservoarer.

Ibland kan det hända av det blir en läcka på ledningsnätet som gör att vatten kommer upp ur marken. Vi vill laga läckorna så fort det bara går, då det är onödigt att dricksvatten rinner ut utan att användas.

När det har varit en läcka kan det förekomma luft och ibland partiklar i vattnet. Detta är helt normal och brukar försvinna om man låter vattnet rinna en stund.

Vattenledningsnät läcker

Det är normalt att ett vattenledningsnät läcker. Det stämmer att Halmstad och Laholm har cirka 15% läckage vilket innefattar läckage på ledningsnätet och på fastighetsägarens sida. En siffra som är under rikssnittet.  Systemet är trycksatt eftersom det annars finns risk för inläckage. Ledningsnätet är väldigt långt och även små läckor ger stora volymer i ett trycksatt system, beroende på material där ledningarna ligger är det olika svårt att upptäcka läckor.

Läs mer på vår branschorganisation Svenskt Vattens webbplats om utläckage av dricksvatten i ledningsnätet Länk till annan webbplats..

Vi arbetar kontinuerligt med ledningsförnyelse. Misstänker du en vattenläcka så hör gärna av dig till oss via telefon 035-13 70 00 eller e-posta oss via direkt@halmstad.se