Dela sidan på sociala medier

Vattenledningsnätet

Laholmsbuktens VA levererar vatten genom cirka 1250 kilometer vattenledningar. För att kunna leverera dricksvatten när det behövs som mest, och för att kunna erbjuda ett bra vattentryck, pumpas vattnet till våra vattenreservoarer. Vår högsta vattenreservoar som man kan se på långt håll är vattentornet i Söndrum som är 41 meter hög. Sammanlagt har vi cirka ett dygns vattenförbrukning lagrat.

Vattenledningarna levererar vårt livsviktiga dricksvatten från vattenverken till våra kunder. Det vanligaste ledningsmaterialet är gjutjärn och pvc. Numera är alla nya vattenledningar av polyetenplast. För att hålla rätt tryck på dricksvattennätet finns tryckstegringsstationer och reservoarer.

Ibland kan det hända av det blir en läcka på ledningsnätet som gör att vatten kommer upp ur marken. Vår ambition är att laga alla läckor så fort som möjligt.

När det har varit en läcka kan det förekomma luft och ibland partiklar i vattnet. Detta är helt normal och brukar försvinna om man låter vattnet rinna en stund.

Vattenledningsnät läcker

Det är normalt att ett vattenledningsnät läcker. Det stämmer att Halmstad och Laholm har cirka 15 procent läckage vilket innefattar läckage på ledningsnätet och på fastighetsägarens tomt. En siffra som är under rikssnittet. Systemet är trycksatt eftersom det annars finns risk för att vatten tar sig in i byggnader, så kallat inläckage. Ledningsnätet är långt och även små läckor ger stora volymer i ett trycksatt system.

Läs mer på vår branschorganisation Svenskt Vattens webbplats om utläckage av dricksvatten i ledningsnätet Länk till annan webbplats..

Vi arbetar kontinuerligt med ledningsförnyelse. Misstänker du en vattenläcka så hör gärna av dig till oss via telefon 010-164 60 00 eller e-post till kundservice@lbva.se.