Dela sidan på sociala medier

Vattenledningsnätet

Laholmsbuktens VA levererar vatten genom cirka 1250 kilometer vattenledningar. För att kunna leverera dricksvatten när det behövs som mest, och för att kunna erbjuda ett bra vattentryck, pumpas vattnet till våra vattenreservoarer. Vår högsta vattenreservoar som man kan se på långt håll är vattentornet i Söndrum. Sammanlagt har vi cirka ett dygns vattenförbrukning lagrat.

Vattenledningarna levererar vårt livsviktiga dricksvatten från vattenverken till våra konsumenter. Det vanligaste ledningsmaterialet är gjutjärn och pvc. Numera är alla nya vattenledningar av polyetenplast. För att hålla rätt tryck på dricksvattennätet finns tryckstegringsstationer och reservoarer.

Ibland kan det hända av det blir en läcka på ledningsnätet som gör att vatten kommer upp ur marken. Vi vill laga läckorna så fort det bara går, då det är onödigt att dricksvatten rinner ut utan att användas.

När det har varit en läcka kan det förekomma luft och ibland partiklar i vattnet. Detta är helt normal och brukar försvinna om man låter vattnet rinna en stund.

Kontakt

Laholmsbuktens VA
Box 246
301 06 Halmstad

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se
Om webbplatsen

Organisationsnummer: 212000-1215
Bankgiro: 5168-9370
Postgiro: 640 71 72-3