Dela sidan på sociala medier

Tillskottsvatten

Det orenade vattnet från våra hushåll, industrier, sjukhus etc kallas för spillvatten. Det transporteras i milslånga ledningar för att renas i våra avloppsreningsverk. Men längs vägen smyger sig oönskat vatten in i ledningarna, som ökar belastningen på reningsverken. På LBVA har ett arbete inletts för att minska mängden av detta så kallade tillskottsvattnet.

De flesta VA-verksamheter i Sverige har problem med tillskottsvatten. I Halmstads och Laholms kommuner är andelen i vissa områden relativt hög.

En illustration som visar en genomskärning på ett hus och marklager. Pilar visar hur tillskottsvatten kommer in i spillvattenledningen.

Källor till tillskottsvatten.

Orsaker

Tillskottsvatten beror bland annat på otäta ledningar som gör att dagvatten (regnvatten och smältvatten), samt olika typer av grund- och dräneringsvatten läcker in i spillvattenledningarna. I vissa områden finns det också äldre kombinerade spill- och dagvattenledningar, något som vi strävar efter att bygga bort när ledningsnätet förnyas. Felkopplingar på allmänna och privata ledningar kan också bidra med tillskottsvatten.

Konsekvenser

Hög andel tillskottsvatten belastar reningsverk, pumpstationer och ledningsnät. Det kan tvinga fram så kallade bräddningar, alltså att orenat vatten släpps ut på valda platser i naturen. När spillvattnet späds ut ökar också kostnader för pumpning och rening. Tillskottsvatten kan också orsaka problem med källaröversvämningar.

Åtgärder

Olika metoder kommer användas för att utreda tillskottsvattenproblematik, som flödesmätning, filmning och anslutningskontroll att utreda tillskottsvattenproblematik.

De konkreta åtgärderna kan bestå i att förnya eller renovera den allmänna VA-anläggningen och de privata VA-installationerna.

LBVA strävar efter att ligga i framkant gällande teknikutveckling på området och vi kommer också att ”arbeta med digitalisering och utveckling av smarta ledningsnät och GIS-baserade analyser i jakten på tillskottsvatten.

Prioritet

LBVA har en kontinuerlig omvärldsbevakning och arbetar med att kartlägga och öka kunskapen kring tillskottsvattenproblematik. Vi har bland annat gjort beräkningar på tillskottsvatten för alla enskilda reningsverk i Halmstad och Laholm. Genom att ta reda på var problemen är som störst kan vi ta fram en geografisk prioritetsordning.

Följande områden är prioriterade:

  • Oskarström
  • Getinge
  • Busör
  • Veinge
  • Genevad
  • Öringe
  • Trönninge

I Halmstads kommun är tillskottsvattnet procentuellt högst i Oskarströms reningsverk. I Laholms kommun är det högst andel i Hishults reningsverk. Men även andra parametrar styr prioritetsordning, som sociala och ekonomiska hållbarhetsperspektiv, men också ekonomiska och tekniska aspekter. Detta gör att det inte alltid är den hösta andelen tillskottsvatten som är styrande för prioritetsordningen.